EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Kuinka kirjoittaa parempaa englantia: 7 vinkkiä

Kuinka kirjoittaa parempaa englantia: 7 vinkkiä

Bussilipun ostaminen, apteekissa asioiminen, tien kysyminen ja arjen juttutuokiot – englannin puhumisesta tulee nopeasti tuttua, koska se on niin olennainen osa kielen käyttöä. Monet opiskelevatkin kieltä juuri sillä ajatuksella, että tahtovat pystyä käyttämään sitä esimerkiksi ulkomailla reissatessa. Älä kuitenkaan unohda, että myös englannin kirjoittaminen on äärimmäisen tärkeä taito, jopa nykyisenä Snapchatin ja Instagramin aikakautena.

Jotta saisit parannettua kirjoitustaitojasi mahdollisimman tehokkaasti, kokosimme seitsemän käytännönläheistä vinkkiä, joita soveltamalla saat teksteistäsi heti parempia.

1. Lue paljon

Oletko kuullut tämän neuvon ennenkin? Et ole ainoa. ”Lue enemmän” on yleinen ohje paremman kirjoitustaidon tavoittelussa, koska siitä on todella hyötyä! Lukeminen tutustuttaa sinut uuteen sanastoon, mielenkiintoisiin sanavalintoihin ja osuviin ilmaisuihin, joita voit hyödyntää omissa kirjoituksissasi.

Älä ota paineita siitä, mitä sinun ”pitäisi” lukea – tähtää vain siihen, että luet usein ja monen tyyppisiä tekstejä. Älä siis piittaa, onko kyseessä romaani, tietokirja, blogi, uutisartikkeli vai aikakauslehti. Jos teksti on englanniksi (ja hyvin kirjoitettu), lue se!

2. Luovu näistä sanoista

Jos tahdot nostaa tuottamasi tekstin tasoa, lopeta näiden lurjusten käyttö: very, really, quite, good, got, stuff ja things.

Saatat miettiä, onko muutamalla pikku sanalla paljon merkitystä, kun pyrkimyksenä on paremman englannin kirjoittaminen. Mainitut sanat ovat kuitenkin yleensä täysin hyödyttömiä: niillä ei ole vahvaa merkitystä, eivätkä ne tuo tekstiin mitään lisäarvoa. Lopputulos on siis paljon parempi ilman niitä.

Lisävinkki: Tekstisi kuulostaa tasokkaammalta, kun korvaat ”very/really + adjektiivi” -yhdistelmän voimakkaammalla adjektiivilla. Esimerkiksi really dirty on sama kuin filthy, ja very hungryn voi korvata ravenous-sanalla. Sama periaate toimii myös verbeissä: esimerkiksi run really fast korvautuu sanalla sprint. Englannissa on satapäin sanoja, joita voi hyödyntää tällä tavalla.

3. Käytä synonyymisanastoa

Kun olet heivannut hyödyttömät sanat, on aika etsiä niille erinomaisia korvikkeita. Tällöin paras ystäväsi on synonyymisanasto. Käytä sitä, jotta saat korvattua liian usein esiintyviä sanoja mielenkiintoisemmilla, osuvammilla ja korkeatasoisemmilla vastineilla. (Muutama esimerkki: money > cash, change > alter, decorate > embellish, improve > enhance.)

Kun välttelet aloittelijatasoista ja kaikkein tavallisinta sanastoa, englannin kirjoittaminen nousee uudelle tasolle ja tekstistäsi tulee yksilöllisempää ja hienostuneempaa. Varo kuitenkin, ettet mene liian pitkälle! Teksti on tärkeä pitää luonnollisena ja kohdeyleisölle sopivana (tästä lisää kohdassa 5).

4. Huomaa kollokaatiot ja ota ne käyttöön

Kollokaatio viittaa siihen, että tietyillä sanoilla on tapana esiintyä yhdessä, vaikka myös toisenlaiset yhdistelmät olisivat kieliopillisesti oikeita. Esimerkiksi käy vaikkapa englannin sanapari heavy rain. Kieliopin kannalta ei olisi väärin, vaikka sen sijasta sanoisi strong rain, mutta ilmaisu kuulostaa oudolta, koska korva ei ole tottunut siihen.

Muita kollokaatioita ovat esimerkiksi weak tea (ei feeble tea), excruciating pain (ei excruciating joy), tall tree (ei high tree) ja fast car (ei quick car), ja monet, monet muut. Kun käytät tyypillisiä sanayhdistelmiä, tekstisi kuulostaa heti luontevammalta.

Voit lisätä tietämystäsi kollokaatioista aloittamalla jostain kantasanasta – make, do, break ja tell ovat varsin yleisiä – ja tutkimalla, millaisia kollokaatioita siihen liittyy. Voit myös ottaa lähtökohdaksi jonkin ”kollokaatiotyypin” ja painaa mieleesi muutamia siihen liittyviä esimerkkejä.

Tyyppejä on esimerkiksi tällaisia:

 • Adverbi + adjektiivi (esim. completely satisfied, widely available, bitterly disappointed)

 • Adjektiivi + substantiivi (esim. strong coffee, heavy traffic, severe weather)

 • Verbi + substantiivi (esim. commit suicide, do your homework, make amends)

 • Substantiivi + substantiivi (esim. a surge of anger, liquor licence, panic attack)

5. Pidä kohdeyleisö mielessä

Kirjoittamisessa on ehdottoman tärkeätä, että teet tekstistä kohdeyleisölle sopivaa. Mieti vaikka: kouluesseessä ja blogipostauksessa käytetään varsin erilaista kieltä. Ero syntyy pohjimmiltaan tekstin sävystä ja sanavalinnoista. Ennen kuin alat naputtaa kasaan minkäänlaista tekstiä, mieti siis seuraavia:

Onko kyse muodollisemmasta tekstistä, kuten hakemuskirjeestä tai esseestä? Tällaisissa teksteissä:

 • Kieli on usein monitahoista: lauseet ovat pidempiä, ja asioita käsitellään perusteellisemmin.

 • Sävy ei ole erityisen tunteellinen, eikä tekstillä pyritä koskettamaan lukijaa.

 • Lyhennetyt ilmaisut kirjoitetaan tavallisesti auki (esim. can not, would not have, television).

Toisaalta tekstisi voi olla myös epämuodollinen, kuten blogipostaus, henkilökohtainen kirje tai markkinoiva teksti. Näissä tapauksissa:

 • Voit käyttää yksinkertaisempaa kieltä ja lyhyempiä lauseita.

 • Tekstiin sopivat erilaiset lyhenteet ja supistetut muodot (esim. can’t, wouldn’t have, TV).

 • Kieli on hyvä pitää arkisena ja sellaisena, kuin puhuisit suoraan lukijalle (tähän kuuluvat muun muassa slangisanat, kielikuvat, sivuhuomautukset ja persoonapronominien – kuten I, you ja we – käyttäminen).

 • Voit leikitellä tunteita herättävillä ilmauksilla.

6. Suosi aktiivimuotoa passiivin sijasta

Kun tekstistä halutaan selkeää ja ytimekästä, aktiivimuoto on usein parempi kuin passiivi. Tässä jälleen esimerkki: ”The shark bit the surfer” on selkeämpi ja loihtii enemmän mielikuvia kuin ”The surfer was bitten by the shark”.

Passiivin käyttö on toki monissa tapauksissa aivan perusteltua. Sitä voi käyttää esimerkiksi auktoriteetin luomiseen (”Children are not allowed to swim without an adult”) ja tahdikkaan väistelyn keinona (”The cause of the confusion was unknown”). Passiivin liiallista käyttöä on kuitenkin syytä vältellä.

7. Pyydä palautetta

Yksikseen on todella vaikea oppia – ole siis rohkea ja pyydä palautetta kirjoittamistasi teksteistä. Näkemyksiä kannattaa kysyä henkilöiltä, joille englanti on äidinkieli ja jotka ovat kiinnostuneita kielestä ja kirjoittamisesta, tai englantia opiskelleilta, joiden kielitaito on sujuvalla tasolla. Kun oikolukija on käynyt tekstisi läpi, muokkaa vielä tekstiäsi palautteen pohjalta ja pyydä loppuarviota, ennen kuin laitat kirjoituksen eteenpäin.

Paranna englantiasi kielimatkalla!Tutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa