EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Kuinka kasvattaa kaksikielisiä lapsia: 5 metodia

Kuinka kasvattaa kaksikielisiä lapsia: 5 metodia

Kielten oppiminen tuo mukanaan monia kognitiivisia, akateemisia ja sosiaalisia etuja, mikä on kannustanut vanhempia ympäri maailmaa pohtimaan, kuinka kasvattaa kaksikielisiä lapsia. Tehtävä ei hoidu aivan niin helposti, että laitat Dora the Explorer -sarjan pyörimään toivoen, että sanasto painuu lapsen mieleen. Nuorilla lapsilla on kuitenkin ainutlaatuiset oppimisen edellytykset, ja kaksikielisyydestä kiinnostuneiden vanhempien kannattaa panostaa siihen, että he tukevat kielen oppimista.

Koska perheet ja tilanteet ovat erilaisia, kielitaidon kartuttamiseen ei kuitenkaan ole yhtä patenttiratkaisua. Valitsimme siis viisi menetelmää, jotka ovat omia suosikkejamme siihen, kuinka kasvattaa kaksikielisiä lapsia.

1. Yksi vanhempi, yksi kieli

Perheissä, joissa kumpikin vanhempi osaa sujuvasti eri kieltä, suosittu lähestymistapa on ”yksi vanhempi, yksi kieli” -periaate. Kuten nimestä voi päätellä, tässä lähestymistavassa kumpikin vanhempi puhuu lapsille ainoastaan omaa äidinkieltään, oltiinpa sitten kotona tai muualla. Esimerkiksi ranskankielinen äiti käyttää siis lasten seurassa ranskaa ja kuubalainen isä espanjaa.

Erityistä huomiota vaatii tilanne, jossa jommankumman vanhemman äidinkieli on sama kuin perheen asuinmaassa puhuttava kieli. Tällöin kyseinen kieli nousee etusijalle, koska lapset oppivat sen nopeammin ja käyttävät sitä luonnostaan enemmän.

Jos aiemmin mainittu perhe asuisi Espanjassa, äidin täytyisi siis olla erityisen tarkkana, jotta lapset saisivat tarpeeksi harjoitusta ranskassa. Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että vähimmäisvaatimus on 25 tuntia viikossa. Vähemmistökielen omaksumista voi tukea erilaisilla oppimisresursseilla, kuten kirjoilla ja elokuvilla, sekä säännöllisellä vuorovaikutuksella muiden kielen puhujien (kuten sukulaisten, ystävien ja lastenhoitajien) kanssa.

2. Vähemmistökieli kotona

Toinen vaihtoehto on “vähemmistökieli kotona” -tekniikka. Tämä toimii, jos molemmat vanhemmista osaavat samaa kieltä, joka poikkeaa asuinmaan kielestä. Esimerkkinä voi käyttää vaikkapa perhettä, jossa italialainen äiti ja australialainen isä kasvattavat lapsiaan Sydneyssä, ja äidin ohella myös isä osaa italiaa. Kotikielenä toimii italia, ja ulkomaailmassa perhe käyttää englantia.

Jotkut vanhemmat kokevat, että vähemmistökielen puhuminen kodin ulkopuolella estää muita kommunikoimasta perheen kanssa. Tämä tekniikka auttaa välttymään tuolta ongelmalta. Lisäksi metodi on selkeä lasten näkökulmasta, sillä koti toimii eräänlaisena ”kytkimenä”, jonka myötä vaihdetaan kieltä.

Lähestymistavassa on kuitenkin myös haasteensa: vierasta kieltä käyttävä vanhempi (kuten esimerkkimme isä) saattaa kokea, ettei hän pysty olemaan vuorovaikutuksessa lastensa kanssa yhtä luontevasti kuin silloin, jos hän puhuisi omaa äidinkieltään.

3. Muutto toiseen maahan

Vanhemman urasiirto voi olla loistava asia lapsen kielitaidon kannalta. Puhumme nyt tapauksista, joissa perhe muuttaa vieraaseen maahan ja jatkaa vanhempien äidinkielen (tai -kielten) käyttöä kotona, ja lapset oppivat ja puhuvat paikallista kieltä koulussa tai kavereidensa seurassa.

Tässä lähestymistavassa on valtavana etuna, että lapset omaksuvat kielen paikallisen koulujärjestelmän välityksellä. He saavat siis kokemuksen ulkomailla opiskelusta, ennen kuin ovat edes lukioikäisiä. Kun näistä ”kolmen kulttuurin lapsista” kasvaa aikuisia, ajatus ulkomailla työskentelystä tai opiskelusta ei tavallisesti pelota heitä läheskään yhtä paljon kuin muita ikätovereita.

4. Kielikylpyohjelma

Jos ulkomaille muutto ei ole vaihtoehto, vanhemmat voivat etsiä kotimaastaan koulun, jossa kaikki opetus järjestetään vieraalla kielellä. Tällöin lapsi uppoutuu kieleen juurta jaksaen, vaikkei sitä puhuta ympäröivässä yhteiskunnassa.

Vieraskielinen koulu voi opettaa lapselle aivan uuden kielen, mutta sellaista voi hyödyntää myös ulkomailla, jotta lapsi saisi vahvistusta vähemmistökielen taidoissa. Vieraskielisissä kouluissa on usein tarjolla ulkomaan opintojaksoja, ja ne avaavat monia ovia jatkokoulutuksen ja työllistymisen saralla.

5. Kielen tunnit kotimaassa ja ulkomailla

Jos perhe on yksikielinen eikä ulkomaille muutto ole mahdollista, vanhemmat voivat altistaa lapsia toiselle kielelle järjestämällä erilaisia tilanteita, joissa pääsee kommunikoimaan vieraalla kielellä. Vaikka lapsen mieli omaksuu uuden kielen huomattavasti helpommin kuin aikuisen, on syytä pitää mielessä, että oppiminen vaatii silti riittävän määrän aktiivista ja monipuolista kielen harjoittelua.

Ota haaste vastaan monista kulmista: ilmoita lapset kielen tunneille, kielimatkoille ja kesäleireille, ja palkkaa au pair tai lastenhoitaja, jonka äidinkieltä lapsesi opiskelevat. Täydennä näitä kokemuksia viettämällä aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka puhuvat kieltä sujuvasti, ja tarjoa lapsille myös muita opinlähteitä, kuten vieraskielisiä kirjoja ja elokuvia.

Kielimatka on ikimuistoinen ja tehokas keino oppia.Tutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa

Tahtoisitko opiskella kieltä ulkomailla? Tilaa maksuton EF-esite.

Tutustu tarkemmin