EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Matkailu tekee sinusta paremman ihmisen – ja siihen on kuusi syytä

Matkailu tekee sinusta paremman ihmisen – ja siihen on kuusi syytä

Matkailu on jännittävää, hauskaa ja inspiroivaa. On siis syytä olla onnellinen, että se on nykypäivänä myös helpompaa ja edullisempaa kuin koskaan ennen. Lisäksi yhä useammilla on mahdollisuus matkustella: arvioiden mukaan ulkomaille reissaa vuosittain jopa 1,18 miljardia ihmistä.

Vaikka löhöloma rannalla on silloin tällöin paikallaan, tutkimukset osoittavat, että oikeanlaisella matkailulla voi saavuttaa hyötyjä, jotka päihittävät pelkän rentoutumisen. Kun matka on pidempikestoinen ja siihen kuuluu sopivaa itsensä haastamista sekä paikalliseen elämään uppoutumista, ulkomailla vietetty aika voi muuttaa ajattelu- ja toimintatapoja sekä sitä, kuinka ympäröivä maailma nähdään. Lisäksi se voi tehdä meistä parempia ihmisiä.

Tässä perustelut.

1. Matkailu lisää empatiakykyä

Ihmiset ovat luonnostaan empaattisia olentoja – kyky asettua toisten asemaan osa aivojemme perustoimintaa ja toimii pohjana kaikille terveille ihmissuhteille. Kuten moni muukin asia elämässä, myös empatiakyky vaatii kuitenkin jatkuvaa harjoitusta ja ylläpitoa.

Steven Pinker, psykologian professori Harvardin yliopistosta, on todennut, että massamedian leviäminen kahden menneen vuosisadan aikana on laajentanut ”empatian piiriä”: sen myötä etäällä asuvien ihmisten elämät ovat tulleet aiempaa lähemmäksi, ja voimme samaistua kaukaistenkin maiden väestöön aivan uudella tavalla.

Vaikka älypuhelimet yhdistävät meidät muuhun maailmaan hetkessä, nykyisellä informaatiotulvalla on myös kääntöpuolensa. Uhkana on, että tiedon määrä on meille liikaa ja vie huomion pois yksittäisistä asioista niin, ettemme osaa enää välittää.

Matkailu pakottaa meidät “pakenemaan mukavuusalueemme eristyksestä”, kuten Nicholas Kristof New York Timesista on todennut, sekä kohtaamaan uusia ihmisiä ja tilanteita todellisessa maailmassa. Näin ollen se vahvistaa kykyämme asettua monien erilaisten ihmisten asemaan ja tekee empatian kokemuksista aiempaa merkityksellisempiä.

Empatia yhdistyy matkailuun ja uuden kohtaamiseen myös toisella tavalla: kielten opiskelu ja useamman kielen osaaminen kasvattavat tutkitusti empatiakykyä etenkin nuorella iällä, sillä niiden myötä aivomme oppivat vaihtamaan luontevasti perspektiivistä toiseen.

2. Matkailu luo syvempää ymmärrystä maailmasta

Matkailu tekee tuntemattomasta tuttua. Samalla se haastaa ennakko-oletuksia ja stereotypioita, jotka usein värittävät näkemyksiämme maailmasta.

Kun itse asuin Tansaniassa ja työskentelin katulasten parissa, opin ymmärtämään paikallista työkulttuuria (esimerkiksi sitä, miksi päätökset täytyi aina tehdä yksimielisesti). Lisäksi hahmotin aivan eri tavalla, miten valtavaa sinnikkyyttä lapsilta vaaditaan, kun hyljeksiminen ja väkivalta ovat osa päivittäistä elämää.

Tuo ajoittain epämukava kokemus, jonka aikana todella uppouduin paikalliseen elämään, antoi minulle syvempää ymmärrystä todellisuudesta ja kulttuurista, jonka olin aiemmin kohdannut vain etäältä ja ohimennen – todellisuudesta, johon liittyviä uutisia olin lueskellut sivusilmällä matkalla töihin. Oivalsin ihan uudella lailla, mistä tansanialaisessa ja afrikkalaisessa kulttuurissa on kysymys.

Toisten kohtaaminen ja ymmärtäminen johtaa väistämättä siihen, että muuhun maailmaan suhtautuu lempeämmin ja vähemmän tuomitsevasti. Tämä ei vaadi, että hyväksyisit kaikki toimintatavat, joita todistat matkoillasi.

3. Matkailu kasvattaa itsetuntemusta

Kun on avoimempi muille, on avoimempi myös itselleen. Hiljattain julkaistu tutkimus osoittaa, että ulkomailla asuminen – sekä omien arvojen pohdiskelu, jota tapahtuu päivittäin uusissa tilanteissa ja kohtaamisissa – kasvattaa ihmisen itsetuntemusta. Vaikka mainittu tutkimus tarkasteli ulkomailla asumista eikä matkailua, vaikutus on todennäköisesti aivan sama, kun puhutaan pidemmistä matkoista, joiden kuluessa uppoudutaan aidosti paikalliseen elämään.

Eräs seikka, joka liittyy myös itsetuntemuksen kasvuun sekä erilaisten näkökulmien kohtaamiseen, on niin kutsuttu ”kognitiivinen joustavuus”. Tällä psykologien käyttämällä termillä viitataan kykyyn siirtyä käsityksestä toiseen. Matkailu pitää mielen joustavana, koska se haastaa niitä vakiintuneita tapoja, joilla olemme tottuneet toimimaan ja katsomaan maailmaa. Tämä vuorostaan kehittää taitoa erästä toista, korvaamattoman arvokasta taitoa: luovuutta.

4. Matkailu kehittää luovuutta

Elämme aikaa, jona automaatio valtaa yhä enemmän alaa ja työmaailma on muuttumassa aivan uudenlaiseksi. Tulevaisuudessa luovuus määrittää siis keskeisesti sitä, kuka menestyy. Lisäksi sitä vaaditaan monimutkaisten, maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen sekä tieteen ja liike-elämän innovaatioihin.

Columbian yliopiston professori Adam Galinsky on todennut tutkimuksissaan, että johtohenkilöt, jotka ovat asuneet useissa maissa – ja kohdanneet monia eri kieliä ja kulttuureja – lähestyvät työtä luovemmalla ja uskaliaammalla otteella.

Alankomaissa ja Singaporessa tehdyt tutkimukset taas ovat osoittaneet, että ihmiset, jotka matkustelevat, ovat parempia luovassa ongelmanratkaisussa. Lisäksi eräässä israelilaistutkimuksessa havaittiin vuonna 2012, että ahdasmielisesti muihin kulttuureihin suhtautuvat henkilöt suoriutuivat luovuutta mittaavissa testeissä huonommin kuin henkilöt, jotka olivat avarakatseisempia.

5. Matkailu lisää luottamusta

Jos nykyaikaa voi luonnehtia risteävien mielipiteiden ja ahdasmielisten ryhmittymien ajaksi, sitä kuvaa myös tietty luottamuspula. Vaikka Suomessa ja Pohjoismaissa luotetaan yhä vahvasti niin poliittisiin instituutioihin kuin muihin ihmisiinkin – maahanmuuttajat mukaan lukien – monilla muilla maailman alueilla, kuten Yhdysvalloissa, luottamus on ollut laskussa jo useita vuosia. Koetulla luottamuksella on vahva yhteys onnellisuuden tasoon: Suomi oli vuonna 2018 maailman onnellisuusindeksin kärjessä, siinä missä USA päätyi sijalle 18. On siis selvää, että luottamukseen panostaminen kannattaa.

Matkailuun kuuluu haastavia ja epämukavia tilanteita, joissa meidän täytyy ottaa aktiivisesti kontaktia tuntemattomiin ihmisiin ja luottaa heihin – myös silloin, kun he edustavat kulttuuria, joka poikkeaa suuresti omastamme. Tämä kasvattaa luottamusta, tai Galinskyn sanoin ”yleistä uskoa ihmiskuntaan”. Asia on todistettu tutkimuksessa toisensa jälkeen, niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin.

6. Matkailu tekee nöyräksi

Matkailun ylistämiseen on vielä yksi olennainen syy.

Matkat ovat täynnä hetkiä, jotka tekevät nöyräksi. Kun olet vieraalla lentokentällä, missä et ymmärrä kylttejä etkä tiedä, minne mennä, olo on melkoisen epämukava. Samoin silloin, kun yrität kommunikoida alkeellisella kielitaidollasi pariisilaiselle taksikuskille, joka ei ymmärrä tapaasi lausua ”Champs-Élysées”. Matkailu kuitenkin pakottaa myös sietämään epämukavuutta ja nousemaan sen yläpuolelle.

Matkustelu vaikuttaa meihin niin suuresti, koska se auttaa meitä ymmärtämään muiden ihmisyyttä – ja löytämään samalla paremman version omasta itsestämme.

Tee opettavainen matka maailmalleTutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa

Lähde näkemään maailmaa ja opi kieltä ulkomailla!

Tutustu tarkemmin