EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Kuinka varmistaa lapsen menestys tulevaisuuden työelämässä

Kuinka varmistaa lapsen menestys tulevaisuuden työelämässä

Jokainen vanhempi toivoo, että oma lapsi menestyy elämässä. Havitellun menestyksen laatu vaihtelee: lapsen halutaan kasvavan ainakin toiset huomioon ottavaksi ja tuotteliaaksi yhteiskunnan jäseneksi, mutta lisäksi monille on tärkeää, että jälkikasvu menestyy urallaan.

Tulevalla vuosikymmenellä automaatio ja robotiikka mullistavat monia aloja, joten osaaminen, joka ei ole korvattavissa koneilla, on tärkeämpää kuin koskaan. Kun robotit ja algoritmit huolehtivat useimmista rutiinitehtävistä, työelämässä menestymiseen tarvitaan esimerkiksi luovuuden, mukautumiskyvyn ja tunneälyn kaltaisia taitoja.

Kuinka siis varmistaa, että lapsi saa tällaista osaamista? Miten hänelle annetaan parhaat edellytykset menestyä tulevaisuudessa?

Aseta haasteita lapsellesi (ja itsellesi)

Toisinaan vanhemmat odottavat tai toivovat, että lapsen elämä kulkisi samankaltaisia polkuja kuin heidän omansa. Huomisen maailma näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta kuin se, jossa vanhemmat itse varttuivat. Täytyy siis osata ajatella uusilla tavoilla ja pohtia, millaiset rohkeiltakin tuntuvat ratkaisut saattavat taata, että lapsi saa mahdollisimman hyvän tulevaisuuden.

Vaikka koulutus antaa jatkossakin perusedellytykset useimmille urille, sen ulkopuolella karttuneesta osaamisesta tulee aivan yhtä tärkeää. Koululaitos perustuu pitkälti kykyyn painaa tietoa muistiin, eikä tämä riitä maailmassa, jossa robotit ja algoritmit suoriutuvat kyseisestä tehtävästä huomattavasti ihmismieltä paremmin.

Maailman talousfoorumin raportissa on arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä peräti 85 miljoonaa työpaikkaa voi siirtyä koneiden vastuulle. Monilla aloilla on siis välttämätöntä, että osaa käyttää luovaa ajattelua ja kehittää alati omaa osaamistaan.

Luovaa ja joustavaa ajattelumallia voi tukea haastamalla lasta laajentamaan maailmankuvaansa ja oppimaan jatkuvasti uutta. Jos et ole itse koskaan opiskellut ulkomailla, harkitse, että tarjoaisit lapsellesi tällaisen mahdollisuuden. Jos et ole työskennellyt maassa, joka poikkeaa suuresti omista kotikonnuistasi, ole rohkea ja ehdota tätä jälkikasvullesi. Ota huomioon lapsesi temperamentti ja kiinnostuksenkohteet ja aseta niihin sopivia haasteita, joiden uskot luovan menestyksen edellytyksiä.

Opeta sopeutumiskykyä

Kun lapsella on kokemusta tilanteista, joissa hän joutuu astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle, hänellä on hyvät valmiudet tulevaisuuden haasteisiin.

Jos lapselta löytyy sopeutumiskykyä, hänen uranäkymänsä ovat käytännössä rajattomat. Tulevaisuuden työpaikat ja -tiimit ovat joustavampia, hajautetumpia ja vaihtelevampia kuin voimme tänä päivänä edes kuvitella, ja tästä syystä jatkossa havitellaan etenkin hyvin valmisteltua, sopeutumiskykyistä työvoimaa.

Sopeutumiskyky tuo mukanaan oikeanlaista joustavuutta ja itsevarmuutta, ja se luo valmiuksia myös jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja uranvaihdoksiin, mikäli sellaisille tulisi tarvetta. PwC:n Jon Williams on todennut, että nuorten pitäisi nähdä itsensä yhdistelmänä erilaisia taitoja ja kykyjä sen sijaan, että he mieltävät itsensä jonkin tietyn ammatin tai työtehtävän osaajiksi.

Yksi parhaista keinoista opettaa lapselle sopeutumiskykyä on kannustaa häntä opiskelemaan tai työskentelemään ulkomailla. Uuteen kaupunkiin muuttaminen, uusien ystävien löytäminen, vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen ja uudet tavat ja käytännöt opettavat avointa asennetta, josta on suurta hyötyä tulevaisuudessa.

Auta rakentamaan yhteyksiä

Kyky luoda yhteisymmärrystä erilaisista esteistä huolimatta on keskeinen ominaisuus, joka luonnehtii maailman menestyneimpiä johtajia, tieteentekijöitä, liike-elämän ammattilaisia ja taiteilijoita. Globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja, ja tulevaisuuden johtajilta vaaditaan yhä enemmän tunne- ja sosiaalista osaamista sekä kulttuurista ymmärrystä.

David Deming, koulutuksen ja taloustieteen apulaisprofessori Harvardin yliopistosta, on nostanut esille toisenkin syyn, jonka takia pehmeät taidot ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä: kun monet työtehtävät automatisoidaan, yhdistelmä teknistä osaamista ja sosiaalista kyvykkyyttä takaa, että tarjolla on mielekkäitä työmahdollisuuksia.

Matkustaminen on mahtava tapa vaalia yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kehittää sosiaalisia taitoja, mutta työskentely tai opiskelu ulkomailla on vieläkin toimivampi ratkaisu. Sen avulla voi saavuttaa syväluotaavaa ymmärrystä ja kokemusta, joihin lyhytkestoinen matka ei riitä. Lisäksi pidempi ulkomailla vietetty aika auttaa oppimaan paikallisen kielen, mikä on kaikkein paras tapa rakentaa yhteyksiä toisiin kulttuureihin ja ajattelutapoihin.

Arvosta kieliä

Tutkimukset osoittavat, että kahden tai useamman kielen osaaminen rakentaa henkistä vahvuutta, sinnikkyyttä ja joustamiskykyä. Yli puolet tämän päivän lapsista elää ennusteiden mukaan satavuotiaiksi, joten keinot pitää mieli nuorena ja ketteränä ovat todella tarpeen.

Vieraiden kielten osaamisessa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan näistä asioista: kielitaidon ansiosta voimme myös kommunikoida tehokkaasti ja luontevasti eri puolilta maailmaa tulleiden ihmisten kanssa. Tärkeintä on ottaa haltuun englanti, kansainvälisen liike-elämän valtakieli. Englantia puhutaan 100 maassa, ja sen puhujia on arviolta 1,5 miljoonaa – on siis oletettavaa, että sen asema maailman ykköskielenä säilyy myös tulevina vuosikymmeninä.

Sujuva englannin osaaminen on menestyksen edellytys niin luonnontieteissä, lääketieteessä, oikeusalalla kuin liike-elämässäkin. Varhainen aloittaminen ei ole yhtä tärkeää kuin jatkuva sitoutuminen kielen oppimiseen ja käyttämiseen. Paras ympäristö englannin omaksumiseen onkin maa, jossa sitä puhutaan äidinkielenä: kun elää jatkuvasti kielen ympäröimänä, siihen pääsee uppoutumaan perinpohjaisesti.

Juhlista saavutuksia

Vanhempien tulisi ottaa muutokset ja kasvu ilolla vastaan: ne ovat merkittäviä askeleita kohti tulevaisuuden menestystä. On myös tärkeä varmistaa, että lapsi pärjää koulussa ja pääsee hyvään jatko-opiskelupaikkaan, mutta nämä itsestäänselvyydet eivät ole ainoa asia, johon on syytä keskittyä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös sopeutumiskyvyllä, tunneälyllä ja kulttuuriosaamisella on suurempi merkitys kuin koskaan ennen.

EF tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kielten opiskeluun ulkomailla.Tutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa

Lähde näkemään maailmaa ja opi kieltä ulkomailla!

Tutustu tarkemmin