"Appreciate" käytöstä

Appreciate jälkeen tulee gerundi yksistään, kun gerundi viittaa lauseen subjektiin, mutta sen jälkeen tulee possessiiviadjektiivi + gerundi, kun gerundi ei viittaa subjektiin. Appreciate jälkeen voi tulla myös substantiivi.

Esimerkkejä
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.