Attribuuttien vertailu

Kun vertaillaan kahden asian attribuutteja, käytetään standardirakennetta.

Kun attribuutit ovat samanarvoisia

Samanarvoisten attribuuttien vertailu on yksinkertaista. Kun vertaillaan kahta samanarvoista attribuuttia, käytetään seuraavaa kaavaa:

as + adjektiivi, joka kuvailee attribuuttia + as

Esimerkkejä
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Kun attribuutit eivät ole samanarvoisia:

Kun attribuutit eivät ole samanarvoisia, voidaan käyttää kolmea eri rakennetta, jotka kuitenkin tarkoittavat samaa.

Käytä joko kaavaa:

not as + adjektiivi, joka kuvaa attribuuttia + as

Tai:

less + adjektiivi, joka kuvaa attribuuttia + than : Tämä rakenne on yleisempi joillakin adjektiiveilla, kuin toisilla.

Tai:

komparatiivi adjektiivi + than :Tämä rakenne saattaa vaatia sanajärjestyksen vaihtamista tai adjektiivin vastakohdan käyttöä.

Esimerkkejä
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.