Kuinka valita oikea paljoussana "quantifier"

Vastataaksesi kysymyksiin How much? ja How many?  täytyy valita oikea paljoussana (quantifier), jota voidaan käyttää laskettavissa olevien substantiivien kanssa (ystävää, mukia, ihmistä), ja toisia ei-laskettavissa olevien kanssa (sokeri, tee, raha) ja yhä edelleen joitakin voidaan käyttää kaikkien substantiivien kanssa.

Vain ei-laskettavissa olevat substantiivit Kaikentyyppiset substantiivit Vain laskettavissa olevat substantiivit
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
Esimerkkejä
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
"Much" ja "Many"

Much ja many käytetään pääasiassa kysymyslauseissa ja kielteisissä lauseissa. Niitä käytetään myös myönteisissä ja kielteisissä lauseissa yhdessä seuraavien sanojen kanssa:  too ja so. Huomaa: sanaa many voidaan käyttää yksistään myönteisissä lauseissa, kun taas  much ei. Much korvataan myönteisissä lauseissa  a lot of tai lots of (nämä ilmaukset voivat myös korvata many).

Ei-laskettavissa olevat substantiivit Laskettavissa olevat
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.