Yksikölliset ja monikolliset substantiivit

Säännölliset substantiivit

Suurin osa yksiköllisistä substantiiveista muodostaa monikon, kun perään lisätään -s.

Esimerkkejä
Yksikkö Monikko
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

Yksiköllinen substantiivi, joka päättyy s, x, z, ch, sh muodostaa monikon lisäämällä -es.

Esimerkkejä
Yksikkö Monikko
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

Yksiköllinen substantiivi, joka päättyy konsonanttiin ja sen jälkeen tulee y, muodostaa monikon poistamalla y:n ja lisäämällä -ies.

Esimerkkejä
Yksikkö Monikko
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

Epäsäännölliset substantiivit

On olemassa joitakin epäsäännöllisiä monikollisia substantiiveja. Yleisimmät on listattu alla.

Esimerkkejä
Yksikkö Monikko
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

Joillakin substantiiveilla on sama muoto yksikössä ja monikossa.

Esimerkkejä
Yksikkö Monikko
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

Epäsäännölliset verbit/substantiivisopimus

Joillakin substantiiveilla on monikkomuoto mutta ne ottavat yksiköllisen verbin.

Monikolliset substantiivit, joilla on yksiköllinen verbi Lause
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

Joillakin substantiiveilla on valmiiksi monikollinen muoto ja monikollinen verbi. Niistä ei käytetä yksiköllistä muotoa tai niiiden yksikkömuodolla on eri merkitys. Tälläisiä substantiiveja on muun muassa: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

Monikollinen substantiivi ja monikollinen verbi Lause
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.