EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

6 syytä, miksi lasten on tärkeää opiskella kieliä

6 syytä, miksi lasten on tärkeää opiskella kieliä

Olivatpa tulevaisuudensuunnitelmasi millaisia tahansa, useamman kuin yhden kielen osaamisesta on aina hyötyä. Tämä pätee erityisesti lapsiin.

Kun lapsi kasvaa kohti nuoruutta, vieraan kielen harjoitteleminen opettaa häntä katsomaan maailmaa uudella tavalla ja arvostamaan erilaisia tapoja ja kulttuureita. Lisäksi se tukee empatiakyvyn kehittymistä, ja myöhemmässä vaiheessa se voi avata ovia ammatilliseen menestykseen globalisoituneessa työmaailmassa.

Kokosimme kuusi syytä, miksi lasten kannattaa opiskella kieliä – ja miksi vanhempien on syytä pitää huolta, että niin tapahtuu.

1. Vieraan kielen opiskelu parantaa empatiakykyä

Kun lapsi oppii uutta kieltä, hän tutustuu samalla toisen yhteiskunnan tapoihin ja arvoihin. Tämä kannustaa ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta ja parantaa ymmärrystä kulttuurien erilaisuudesta. Altistuminen uusille maailman hahmottamisen tavoille ja erilaisten syntyperien arvostamiselle voi vaikuttaa siihen, millainen ihminen lapsesta kasvaa.

Lähde: The Economist

2. Kielitaidosta on terveyshyötyjä

Kielitaito voi hidastaa dementian puhkeamista. Vierasta kieltä käytettäessä aivot joutuvat käyttämään erilaisia reseptoreita ja etsimään uudenlaisia tiedon prosessoimisen tapoja, mikä auttaa suojelemaan niiden toimintaa. Ajattele vanhaa autoa, joka on lojunut tallissa vuosia – moottori on paljon vaikeampi saada käyntiin kaarassa, jota ei ole käytetty vuosiin, jos vertailukohdaksi otetaan vastaava malli, jota on ajettu säännöllisesti. Akateemikot puhuvat ilmiöstä ”kognitiivisena reservinä”.

_Lähde: BBC News
_

3. Lapsilla on etulyöntiasema kielten opiskelussa

Ei ole todisteita, että lapset oppisivat kieltä paremmin kuin aikuiset, mutta se tiedetään, että heillä on vähemmän oppimisen esteitä. Tämä johtuu tavallisesti siitä, että lasten olosuhteet ovat mukavammat ja heillä on enemmän aikaa käytössä.

Lähteet: The Telegraph, Medical Daily

4. Kielitaito voi olla yhteydessä parempaan palkkatasoon

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kielitaito korreloi ansaintamahdollisuuksien kanssa. Kielitaitoisille on tarjolla useampia työtilaisuuksia, koska he voivat hakea paikkoja myös ulkomailta, ja työnantajat arvostavat kieliosaamista, koska se on tyypillisesti merkki vahvoista viestintätaidoista ja kansainvälisestä mielenmaisemasta.

Lähteet: The Economist, Time

5. Kielten oppiminen laajentaa näkemystä maailmasta

Jokaisella kielellä on oma tyylinsä ja historiansa, ja ne käyttävät erilaisia idiomeja ja kulttuurillisia viittauksia. Lapset, jotka altistuvat näille piirteille – kielen edustamille ajattelutavoille, uudelle sanastolle ja kieliopin eroavaisuuksille – saavat työkaluja, joiden avulla he oppivat ymmärtämään maailmaa uudenlaisella tavalla.

Lähde: The Guardian

6. Valtaosa ihmisistä osaa useampaa kuin yhtä kieltä

Ota muista mallia! Tästä kohdasta emme voi olla aivan varmoja, mutta vallitseva näkemys on kuitenkin se, että useimmat maailman ihmisistä ovat monikielisiä. Tämä liittyy muun muassa siirtomaahistoriaan ja nykyiseen globalisaatioon.

Lähteet: Psychology Today, The European Commission

Kielimatka on loistotapa vahvistaa lapsen kielitaitoaTutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa