Enough käytöstä

Enough voidaan käyttää paljoussanana, kun se sijoitetaan ennen substantiivia, osoittamaan tarvittavaa tai vaadittavaa määrää. Sitä voidaan käyttää sekä myönteisissä, että kielteisissä lauseissa.

Esimerkkejä
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Sana enough voi olla myös asteen adverbi, jolloin sitä ei sijoiteta ennen substantiivia.