Adverbit, jotka ilmaisevat astetta

Asteen adverbit ilmaisevat meille intensiteettiä jostakin asiasta. Asteen adverbit sijoitetaan yleensä ennen adjektiivia, adverbia tai verbiä, jota se muokkaa, vaikkakin joitakin poikkeuksia esiintyy. Sanat "too", "enough", "very", ja "extremely" ovat esimerkkejä adverbeistä, jotka ilmaisevat astetta.

Asteen adverbi Muokkaa Esimerkki
extremely adjektiivi The water was extremely cold.
quite adjektiivi The movie is quite interesting.
just verbi He was just leaving.
almost verbi She has almost finished.
very adverbi She is running very fast.
too adverbi You are walking too slowly.
enough adverbi You are running fast enough.

"enough" käytöstä

Enough-sanaa voidaan käyttää sekä adverbinä että substantiivin määreenä.

Enough adverbinä

Enough adverbinä tarkoittaa 'tiettyyn asteeseen asti' ja se menee sen adjektiivin tai adverbin jälkeen, jota se muokkaa, eikä ennen, kuten muut adverbit. Sitä voidaan käyttää sekä myönteisissä että kielteisissä lauseissa.

Esimerkkejä
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Enough-sanan jälkeen tulee usein "to" + infinitiivi.

Esimerkkejä
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Enough-sanan jälkeen voi tulla myös "for someone" tai "for something".

Esimerkkejä
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
Enough substantiivin määreenä

Enough määreenä tarkoittaa 'niin paljon kuin/niin monta kuin tarpeen' ja se sijoitetaan ennen substantiivia, jota se muokkaa. Sitä käytetään laskettavissa olevien, monikollisten substantiivien kanssa ja ei-laskettavissa olevien substantiivien kanssa.

Esimerkkejä
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

"too" käytöstä

"Too" on aina adverbi, mutta sillä on kaksi eri tarkoitusta, ja niitä käytetään eri tavalla.

Too, jonka merkitys on "myös"

Too adverbinä tarkoittaen "myös" menee sen lauseen loppuun, jota se muokkaa.

Esimerkkejä
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
Too tarkoittaen "liian"

Too adverbinä tarkoittaen "liian" menee ennen sitä adjektiivia tai adverbiä, jota se muokkaa. Sitä voidaan käyttää sekä myönteisissä että kielteisissä lauseissa.

Esimerkkejä
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

Too-sanaa seuraa usein "to" + infinitiivi.

Esimerkkejä
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

Too-sanaa voi seurata myös "for someone" tai "for something".

Esimerkkejä
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

"very" käytöstä

Very sijaitsee ennen adverbiä tai adjektiiviä, ja antaa sille painotusta.

Esimerkkejä
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Jos haluamme muodostaa adjektiivin tai adverbin kielteisen muodon, voimme lisätä "not" verbiin, voimme käyttää adjektiivin tai adverbin vastakohtaa, tai voimme käyttää "not very" alkuperäisen adjektiivin tai adverbin kanssa. Lauseiden merkitykset eivät ole identtisiä. Yleensä lause, jossa käytetään "not very" on vähemmän suora, ja siten kohteliaampi, kuin muut lauseet.

Esimerkkejä
Alkuperäinen lause Vastakohtainen tarkoitus, käyttäen "not" Vastakohtainen tarkoitus, käyttäen "not very" Vastakohtainen tarkoitus, käyttäen vastakohtaista sanaa
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
Eroavaisuudet sisällössä "very" ja "too"

Seuraavien sanojen merkityksessä on iso ero "too" ja "very". "Very" ilmaisee faktaa "too" viittaa ongelmaan.

Esimerkkejä
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
Muita adverbejä, joita käytetään samaan tapaan kuin "very"

Joitakin yleisiä adverbejä käytetään samaan tapaan kuin "very", painottamaan adjektiivien tai adverbien tasoa.

Ilmaisee hyvin vahvoja tunteita Ilmaisee vahvoja tunteita Ilmaisee jossain määrin epävarmaa tunnetta
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Kielteiset adverbit ja käänteinen sanajärjestys

Yleensä subjekti sijoittuu ennen verbiä, mutta jotkut negatiiviset adverbit voivat aiheuttaa käänteisen sanajärjestyksen, kun se sijoitetaan lauseen alkuun. Sanajärjestys kääntyy ja verbi sijoittuu ennen subjektia. Tätä käänteistä järjestystä käytetään ainoastaan kirjoitetussa kielessä, ei puheessa.

Adverbi Normaali sanajärjestys Käänteinen sanajärjestys
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.