EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Siirrettävät taidot ovat ratkaisevan tärkeitä uramenestykselle – näin kehität niitä ja nostat ne esille

Siirrettävät taidot ovat ratkaisevan tärkeitä uramenestykselle – näin kehität niitä ja nostat ne esille

Uuden työn etsiminen – tai nykyisessä eteneminen – ei ole useinkaan aivan mutkatonta. Hiljattain valmistuneita ja alan vaihtajia painaa sama dilemma: jos työn saaminen edellyttää kokemusta, mutta kokemusta ei saa ilman työtä, mitä tilanteessa oikein voi tehdä? Jos urapolulla on ehtinyt jo pidemmälle, ei puolestaan ole aina helppo hahmottaa, millaisella kokemuksella ja ominaisuuksilla erottuisi kaikista parhaiten muiden ylennyksen havittelijoiden joukosta.

Kummankin pulman ratkaisemiseen liittyvät olennaisesti niin kutsutut siirrettävät taidot. Kokosimme joukon neuvoja siihen, kuinka näitä taitoja voi kehittää ja millä tavoin niitä kannattaa nostaa esille.

Mitä ovat siirrettävät taidot?

Siirrettävillä taidoilla tarkoitetaan sellaista elämän kuluessa karttunutta osaamista, jota voit hyödyntää tulevassa työssäsi. Kyse on siis taidoista, joilla on merkitystä kaikilla aloilla ja jokaisessa työpaikassa. Kun olet kerran omaksunut tällaisia yleispäteviä taitoja, ne kulkevat mukanasi urapolulta toiselle. Siirrettäviin taitoihin sisältyy sekä kovia että pehmeitä taitoja.

Esimerkkejä siirrettävistä taidoista

Kovilla taidoilla tarkoitetaan mitattavissa olevaa osaamista, joka liittyy toisinaan juuri tiettyyn ammattiin – esimerkeiksi käyvät vaikkapa kielitaito tai jonkin tietojärjestelmän hallinta. Pehmeitä taitoja on vaikeampi mitata eikä niitä voi virallisesti opiskella, mutta työnantajat painottavat niitä jatkuvasti enemmän.

Työelämän kannalta merkityksellisiä pehmeitä taitoja on olemassa kymmenittäin. Tässä joitakin keskeisiä esimerkkejä:

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä

 • Ongelmanratkaisutaidot

 • Organisointitaidot ja ajanhallinta

 • Kyky asettaa lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteita ja saavuttaa ne

 • Asiakaspalvelu- ja myyntitaidot

 • Luova ajattelu, uteliaisuus ja innovatiivisuus

 • Tutkimus- ja tiedonkeruutaidot ja analysointitaidot

 • Tarkkuus ja yksityiskohtien huomioiminen

 • Neuvottelu- ja suostuttelutaidot

 • Kokous- ja esiintymistaidot

Osa pehmeistä taidoista liittyy nimenomaisesti vuorovaikutukseen ja siihen, kuinka toimit ja työskentelet muiden ihmisten kanssa. Tällaisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi nämä:

 • Muiden huomioon ottaminen

 • Kuuntelutaidot

 • Konfliktinratkaisutaidot

 • Kyky motivoida muita

 • Yhteistyötaidot

 • Töiden delegointi

 • Sanattoman viestinnän ymmärtäminen

 • Tiimityöskentelytaidot

 • Työpaikan käytäntöjen noudattaminen

Siirrettävien taitojen ymmärtäminen ja korostaminen on ensiarvoisen tärkeää, jos haet ensimmäistä työpaikkaasi, vaihdat alaa tai olet palaamassa töihin pidemmän poissaolon jälkeen. Muista, että tilanteesi ei ole ollenkaan huono: nykypäivän työmaailmassa – jossa startup-firmat ja etätyöskentely valtaavat alaa ja uran vaihtaminen on arkipäivää – rekrytoijat etsivät nimenomaan sellaisia ehdokkaita, jotka toimivat sujuvasti erilaisissa rooleissa ja pystyvät sopeutumaan joustavasti uusiin työtilanteisiin.

Siirrettävien taitojen kehittäminen

Lähde liikkeelle siitä, että perehdyt pehmeisiin taitoihin ja mietit, mitä jo osaat. Pohdi sitten, missä taidoissa sinulla on vielä puutteita tai kehittämistä. Älä kuitenkaan suhtaudu näihin heikkouksina, vaan mahdollisuuksina, jotka auttavat sinua kehittymään ammatillisesti. Seuraava tehtäväsi onkin etsiä keinoja, joilla puutteellisia taitoja voisi vahvistaa. Onko sinulla onnettomat organisointitaidot? Tutustu erilaisiin ajanhallinta- ja priorisointitekniikoihin ja sovella niitä käytäntöön. Tahtoisitko kehittää johtamistaitojasi? Hakeudu nykyisellä työpaikallasi erilaisiin vastuurooleihin.

Älä huolestu, jos et ole päässyt vielä kovinkaan pitkälle suunnittelemallasi urapolulla. Pehmeiden taitojen kehittäminen onnistuu hyvin myös työpaikkojen väliin jäävinä ajanjaksoina, opintojen jälkeen tai jopa lomien aikana.

Ulkomailla opiskeleminen

Ulkomaille lähteminen on unohtumaton tapa hankkia yhdellä kertaa koko joukko siirrettäviä taitoja. Jos olet vielä opiskelija, voit lähteä lukukaudeksi ulkomaille, tai sitten voit suorittaa lyhyemmän kielikurssin. Kummassakin tapauksessa matkaat keskelle toisenlaista arkea ja kulttuuria, mikä opettaa sinulle luontaisesti monia merkittäviä taitoja.

Kun palaat kotiin, ymmärrät paremmin toisenlaisia kulttuureita ja niissä eläviä ihmisiä, osaat kuunnella entistä keskittyneemmin (vieraskielinen ympäristö auttaa tässä olennaisesti), kykenet ratkaisemaan sujuvammin erilaisia ongelmia ja hallitsemaan ajankäyttöäsi sekä työskentelemään suunnitelmallisesti päämääriesi eteen (muutoin opinnot jäisivät helposti suorittamatta). Lisäksi kielitaitosi vahvistuu huomattavasti, mikä on itsessään tärkeä valttikortti nykypäivän globaalissa työmaailmassa.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on klassinen tapa pehmeiden taitojen kehittämiseen. Voit tarjota työpanostasi esimerkiksi eläintensuojelun, ympäristöprojektien tai ihmisoikeusorganisaatioiden käyttöön sen mukaan, mistä olet itse kiinnostunut ja millaisia uratavoitteesi ovat. Vapaaehtoistyöhön liittyvä käytännön kokemus ja tärkeiden asioiden edistäminen osoittaa työnantajille erinomaisesti, millainen olet ihmisenä. Lisäksi voit oppia esimerkiksi tiimityöskentelytaitoja, sinnikkyyttä, organisointia ja viestintätaitoja.

Yksityisopettajana toiminen

Osaatko soittaa jotakin soitinta tai oletko varsinainen velho matematiikassa? Puhutko sujuvasti jotakin vierasta kieltä? Tarjoudu opettamaan ala- tai yläkoululaisia tai vaikka aikuisia, jotka tahtovat oppia uuden taidon omaksi ilokseen. Yksityisopettajana toimimalla saat myös itse oppia ajanhallinnasta, tavoitteiden asettamisesta, viestinnästä sekä ihmisten motivoimisesta.

Väliaikaiset työt

Tee töitä myös tehtävissä, jotka eivät välttämättä suoraan liity havittelemaasi urapolkuun: kaupassa, matkailualalla tai vaikka perheystävän pienessä firmassa, jonka toimiala kiinnostaa sinua (olipa kyseessä sitten kirjanpito, pukuompelu, kuljetuspalvelu tai maisemointi). Näin kerrytät erilaisia pehmeitä taitoja esimerkiksi asiakaspalveluun ja viestintään liittyen, ja ansioluetteloosi jää vähemmän aukkoja. Lisäksi saat suosittelijoita CV:täsi täydentämään.

Miten tuoda siirrettävät taidot esiin työnhaussa?

Ennen kuin lätkäiset siirrettävät taidot listaksi ansioluetteloosi, muista, ettei pelkkä taitojen toteaminen ole paras tapa niiden esiin tuomiseen. Se, että kerrot osaavasi jotakin, ei riitä – sinun täytyy pystyä kuvaamaan, kuinka ja missä tilanteissa olet osoittanut kyseisiä taitoja, ja todentaa, miksi ne ovat olennaisia hakemassasi työtehtävässä.

Sen sijaan, että kertoisit organisointitaidoistasi tai kokoustaidoistasi, voit siis todeta esimerkiksi näin: ”Kun toimin projektikoordinaattorina yrityksemme uutiskirjeen julkistamisessa, järjestin ja johdin tiimimme palavereita, joissa sovittiin vastuunjaosta ja projektin etenemisestä. Tuloksena oli onnistunut uutiskirjeen julkistus, joka johti tuhanteen uuteen tilaukseen jo ensimmäisen uutiskirjeen kohdalla.”

Toimi tähän tapaan CV:ssä (missä asiat täytyy esittää tiiviisti) ja myös haastattelutilanteissa, joissa käytännön esimerkkien kertominen on ratkaisevan tärkeää.

Tämän päivän työmaailma on kovin erilainen kuin se, mihin vanhempamme aikanaan astuivat. Nykyisin on yhä tärkeämpää tuntea itsensä ja omat vahvuutensa, jotta pystyy kertomaan, mitä voisi tuoda hakemaansa työhön. Omien siirrettävien taitojen hahmottaminen ja kehittäminen on olennainen osa nykypäivän työnhakua – ja tulevaisuuden uramenestystä.

Lähde kielikurssille ja hanki arvokkaita taitoja työelämän varalle!Tutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa

Lähde näkemään maailmaa ja opi kieltä ulkomailla!

Tutustu tarkemmin