EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Kannattaako kielimatka? Kyllä – jopa enemmän kuin vuosi koulunpenkillä

Kannattaako kielimatka? Kyllä – jopa enemmän kuin vuosi koulunpenkillä

Koulunkäynti ja osaavat opettajat ovat kiistatta merkittäviä asioita nuoren elämässä. Loistavakaan koulu ei kuitenkaan pysty yleensä tarjoamaan kaikkea, mitä lapsi voi oppia, jos hän suuntaa pois tavanomaisesta ympäristöstään. Kysymykseen siitä, kannattaako kielimatka, on siis helppo vastata. Tässä tulee joukko syitä, joiden vuoksi kieliopinnot ulkomailla ruokkivat lapsesi kehitystä tavalla, johon tavallinen koulu ei pysty.

Vahvempi kielitaito

Kielen opiskelu ympäristössä, jossa sitä käytetään jatkuvasti – parhaassa tapauksessa äidinkielenä – tuo mukanaan merkittäviä etuja. Kun nuori toimii vieraalla kielellä erilaisissa arjen tilanteissa, hän saa juuri sellaista haastetta, jota kyseisessä ikävaiheessa tarvitaan. Kielimatkalla nuoren täytyy käyttää kieltä sekä tosielämän tilanteissa että oppitunneilla, joiden muut osallistujat ovat saapuneet eri puolilta maailmaa. Vastahakoisuudelle tai ujostelulle ei siis jää sijaa. Luonnollisessa ympäristössä vieras kieli saa kontekstin, joka kannustaa jatkuvaan kielen käyttöön ja nopeuttaa taitojen karttumista.

Miksi kielitaitoon panostaminen on sitten niin tärkeää? Useamman kielen sujuva hallitseminen tuo valtavia hyötyjä, sillä se muun muassa parantaa kognitiivisia taitoja, kehittää empatiakykyä ja viivästyttää dementian puhkeamista. Lisäksi se opettaa nuorelle taitoja, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuudessa pärjäämiseksi.

Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittyminen

Kun lapsesi viettää aikaa poissa kotoa – mahdollisesti toisessa maassa – hän oppii huolehtimaan asioistaan monella tapaa: pesemään vaatteensa, laittamaan ruokaa, tutustumaan uusiin ihmisiin, suunnittelemaan ajankäyttöään ja päättämään, milloin täytyy mennä lääkäriin. Kun tämä kaikki tehdään lisäksi vieraalla kielellä, nuoresta tulee taatusti entistä itsenäisempi. Kokemus kehittää myös monia välttämättömiä taitoja, kuten sopeutumis- ja ongelmanratkaisukykyä.

Paremmat opiskelutaidot

Uusi koulu, uusi lukujärjestys, uudenlaiset oppimistavoitteet ja uusi opetustyyli – näiden seurauksena nuoresi täytyy selvittää, kuinka organisoida ajankäyttöään niin, että opiskelu on tehokasta ja tuloksia tuottavaa. Jos nuori suunnittelee korkeakouluopintoja lukion jälkeen, kehittyneet opiskelutaidot (joihin ei liity jatkuvasti patistelevaa opettajaa tai vanhempaa) ovat ensiarvoisen tärkeä ominaisuus. Kun opiskelun merkitys ja ajanhallintataidot on sisäistetty, ne eivät kaikeksi onneksi katoa enää minnekään.

Mahdollisuus uusien ihmisten tapaamiseen

Tutussa koulussa lapsellasi on jo vakiintunut kaveriporukka. Kansainvälisessä ympäristössä hän tapaa sen sijaan joukon erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevia nuoria, jotka ovat hakeutuneet ulkomaille saman päämäärän takia. Onkin hyvä muistaa, että kielimatkalla kaikki ovat ”samassa veneessä”. Tämän ansiosta oppilaista muodostuu tiivis porukka, joka antaa nuorelle arvokasta tukea ja ystävyyttä myös haasteita kohdattaessa. Kielimatkakavereista tuleekin usein elinikäisiä ystäviä.

Avoimuus toisenlaisille kulttuureille

Jos lapsesi on viettänyt valtaosan elämästään samassa maassa tai kaupungissa, hän on todennäköisesti sisäistänyt hyvin tarkkaan, kuinka hänen ikätovereillaan on tapana ajatella ja käyttäytyä. Kun hänet vie tutusta ympäristöstä uuteen, hän saa siis todella perustavanlaatuisen oppimiskokemuksen: tällöin hän oppii ymmärtämään, kuinka toimia omista tottumuksista poikkeavien ihmisten kanssa. Kun nuori on vuorovaikutuksessa toisenlaista kulttuuria edustavien henkilöiden kanssa, hänen mielensä avautuu uudenlaisille käytännöille ja ajattelutavoille. Nykymaailmassa, jossa kulttuurien väliset rajat ovat jatkuvassa liikkeessä, nuorten avarakatseisuuden vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää.

Itsevarmuuden kasvu

Odotapa vain, kun tapaat lapsesi lentokentällä. Hänellä on reppu täynnä matkamuistoja ja mielen täydeltä muistoja, mutta lisäksi hän tuo mukanaan jotakin vielä arvokkaampaa: aimo annoksen itseluottamusta ja itsetuntoa. Onhan hän juuri luovinut onnistuneesti aivan uudenlaisissa tilanteissa, maassa, josta ei ole itse kotoisin. Hän on tavannut laajan kirjon uusia ihmisiä, kohdannut odottamattomia haasteita, hallinnut ajankäyttöään, opiskellut ahkerasti ja uppoutunut uuteen kieleen – ja onnistunut tässä kaikessa aivan itse. Tällaisia kasvun paikkoja ei ilmaannu tyhjästä tavanomaisen kouluvuoden aikana, vaan ne vaativat, että nuori suuntaa maailmalle ja antaa kielimatkan tehdä taikojaan.

Etsi lapsellesi sopiva kielimatkaTutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa

Lähde näkemään maailmaa ja opi kieltä ulkomailla!

Tutustu tarkemmin