EF GO -blogi | EF Blogi
EF:n viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuureista
MenuOpi kieli ulkomailla

Miksi kielitaitoon panostaminen on paras päätös, jonka voit tehdä uraasi ajatellen

Miksi kielitaitoon panostaminen on paras päätös, jonka voit tehdä uraasi ajatellen

Ei ole mikään salaisuus, että sujuva kielitaito voi olla merkittävä etu urakehityksen kannalta. Kun varmistat, että hallitset englannin – maailman valtakielen – tai jonkin muun alallasi tarpeellisen kielen, saatat samalla tulla hyvinkin varmistaneeksi, että olet pätevä siirtymään esimiestasolle tai jopa korkeampiin johtotehtäviin, kun niiden aika koittaa.

Kielitaito avaa ovia – sekä yksilö- että valtiotasolla

Sujuva kielitaito parantaa uranäkymiäsi olennaisesti ensinnäkin siitä syystä, että sen ansiosta voit työskennellä kansainvälisyyttä edellyttävissä tehtävissä tai jopa löytää työpaikan ulkomailta. Kielitaitoisuus avaa siis monia uusia mahdollisuuksia.

Kun puhut useampaa kieltä, hahmotat globaaleita markkinoita aiempaa paremmin ja opit ymmärtämään kansainvälisten asiakkaiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita ja toiveita. Mahdollisuus käydä suoraa keskustelua ehkäisee hintavia väärinymmärryksiä sekä parantaa toiminnan tarkkuutta. Lisäksi käännöspalveluissa säästetään pitkä penni, kun asiat kyetään hoitamaan itse.

Kansallisen tason tarkastelussa on havaittu, että maissa, joissa suuri osa työvoimasta on kielitaitoista, kansainvälisen kaupan osuus bruttokansantuotteesta on tavallista suurempi. Tämä pätee etenkin Sveitsiin. Maa on hyvin monikielinen – sen virallisiin kieliin lukeutuvat sekä saksa, ranska että italia – ja on arvioitu, että jopa 10 prosenttia sen BKT:stä on yhdistettävissä juuri monikielisyyteen.

Yksikieliset maat, jotka eivät erityisemmin kannusta lapsia ja nuoria kielitaitonsa laajentamiseen – esimerkiksi Iso-Britannia – saattavat siis jäädä paitsi mahdollisista ansaintamahdollisuuksista, siinäkin tapauksessa, että niillä on etu puolellaan englannin taidon osalta. Eräs brittitutkimus on esittänyt, että Iso-Britannian taloudelle aiheutuu jopa 48 miljardin punnan tappiot vuosittain siksi, että maassa osataan heikosti muita kieliä.

Kielitaito voi kasvattaa tulotasoasi

Yritykset ovat tietoisia kielitaitoisen henkilöstön yhteydestä kansainvälisillä markkinoilla menestymiseen. Ne ovat siis valmiita panostamaan työntekijöihin, joilla on vahva kieliosaaminen.

Eräässä amerikkalaistutkimuksessa on arvioitu, että kaksikieliset työntekijät tienaavat vuodessa jopa 3 000 dollaria enemmän kuin yksikieliset kollegansa. Toisen, niin ikään Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen mukaan saksan opiskelu saattaa nostaa amerikkalaisen ansioita jopa 3,8 prosentilla – vaikka saksa ei kuulu maailman suurimpiin kielialueisiin, se on avainasemassa Euroopan markkinoilla. Eivätkä rohkaisevat tulokset lopu tähän: brittiläinen rekrytointitoimisto Euro London on arvioinut, että kaksikielisyys voi nostaa ansioita peräti 15 prosentilla.

Kielitaitoisena viestit tehokkaammin

Kielitaidolla erotut joukosta. Työnantajat, jotka haluavat kasvattaa yrityksensä kilpailukykyä, arvottavat kielitaidon erittäin korkealle, ja se on myös avainkysymyksiä, kun tulee aika punnita etenemismahdollisuuksiasi.

Kun hallitset sujuvasti ainakin kaksi kieltä, saat paljon todennäköisemmin arvostetun työpaikan merkittävästä kansainvälisestä yrityksestä. Amerikkalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että kaksikielisten työntekijöiden kysyntä on yli kaksinkertaistunut kuluneiden viiden vuoden aikana ja että lähes 40 prosenttia Yhdysvalloissa toimivista firmoista suunnittelee rekrytoivansa kaksikielisiä työntekijöitä. Jos haastattelija on tavannut kaksi yhtä pätevää ehdokasta, hän on tutkitusti kiinnostuneempi palkkaamaan sen, joka osaa kahta kieltä.

Viime kädessä kyse on tehokkaasta viestinnästä. Toisen kielen sujuva hallinta tehostaa kommunikaatiota, auttaa hyödyntämään erilaisia ansaintamahdollisuuksia ja käynnistää keskusteluita, jotka voivat osoittautua hyvinkin tuottoisiksi – sekä firmalle että työntekijälle itselleen. Eivätkä edut rajoitu pelkkiin taloudellisiin hyötyihin: kyky keskustella kansainvälisten liikekumppanien kanssa heidän omalla kielellään osoittaa myös kunnioitusta heitä kohtaan, ja auttaa näin rakentamaan parempia, pitkäkestoisempia liikesuhteita.

Lisäksi on tärkeä huomata, että kielten opiskelu voi kehittää arvokkaita taitoja, kuten avarakatseisuutta sekä kykyä tarkastella tilanteita eri näkökulmista ja lähestyä ongelmia uusilla tavoilla. Näistä on hyötyä urakehityksessä, olipa lähtötilanne mikä tahansa.

Kielitaito tekee sinusta paremman johtajan

Edellä mainitut taidot nousevat erityisen merkittäviksi, kun puhutaan johtotason tehtävistä. Vuosittain toteutettava EF English Proficiency Index (EF EPI) -tutkimus on osoittanut, että ylennyksen todennäköisyys kasvaa, mikäli henkilön englannin taito on hyvällä tasolla.

Kielen omaksuminen vaatii tietynlaista ymmärrystä siihen yhdistyvästä kulttuurialueesta. Esimiehet, jotka hallitsevat useamman kuin yhden kielen, ymmärtävät siis erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä paremmin kuin muut, minkä lisäksi he kommunikoivat tehokkaammin. Nämä ovat suuria etuja kansainvälistyvässä työelämässä toimiselle.

Kun kivutaan organisaatiopyramidia ylöspäin, viestintätaitojen merkitys korostuu entisestään. Kiinnostavaa kyllä, korkeimman johdon englannin taito on silti usein heikompi kuin alemmalla johtotasolla. Kielitaidon kehittäminen olisikin erityisen tarpeellista tilanteissa, joissa johtajan englannin osaaminen jää toiseksi hänen alaistensa kielitaidolle.

Kielitaidolla turvaat urasi tulevaisuuden

EF EPI -tutkimuksesta on käynyt ilmi, että korkea englannin taitotaso on yhteydessä valtion korkeampaan bruttokansantuotteeseen, korkeampaan tulotasoon sekä parempaan innovaatiokykyyn. Maat, joissa on vahva kieliosaaminen – etenkin englannin osalta – ovatkin kaikin puolin vankemmassa asemassa, ja niillä on kattavammat yhteydet muuhun maailmaan.

Sama pätee myös yksilötasolla. Tulevaisuuden työelämä on kansainvälinen, ja robotit ja keinoäly ottavat hoitaakseen monia mekaanisia työtehtäviä, joihin ei vaadita ihmisen luovuutta, ymmärrystä ja läsnäoloa. Vahva kieliosaaminen, hyvät kommunikaatiotaidot sekä kyky luovia eri kulttuureiden välillä tulevat siis jatkossa entistäkin tärkeämmiksi.

Paranna uranäkymiäsi ja hanki sujuvampi kielitaito EF Kielikurssilla!Tutustu tarkemmin
GO-uutiskirje lähettää sinulle viimeisimmät tarinat matkustamisesta, kielistä ja kulttuuristaTilaa

Lähde näkemään maailmaa ja opi kieltä ulkomailla!

Tutustu tarkemmin