Present Continuous Conditional

Muoto

2. tyypin konditionaalilauseissa, voidaan käyttää preesens konditionaalin jatkuvaa muotoa (Present Continuous Conditional).

If-lause (ehto) Päälause (lopputulos)
If + imperfekti present continuous conditional
If this thing happened that thing would be happening.

Funktio

Tämä muoto on tyypillistä 2. tyypin konditionaalilauseissa. Se ilmaisee päättymätöntä tai jatkuvaa toimintaa tai tilannetta, joka on epätodellisen tilan oletettu lopputulos.

Esimerkkejä
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (Mutta en puhu italiaa, joten en ole Italiassa töissä.)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (Mutta hän asuu Jackin, eikä vanhempien kanssa.).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (Mutta hymyilet, koska et tiedä totuutta.)

The present continuous conditional -aikamuoto

Minkä tahansa verbin present continuous conditional -aikamuoto koostuu kolmesta elementistä:
would + be + partisiipin preesens
Partisiipin preesens muodostetaan ottamalla verbin perusmuoto ja lisäämällä loppuun -ing.

Subjekti + would + be + partisiipin preesens
He would be staying
They would be going
To Live: Present Continuous Conditional
Myönteinen Kielteinen Kysymyslause Kielteinen kysymyslause
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?