Relatiivilauseet

Relatiivilauseet eivät ole lauseen välttämätön osa. Ne voivat lisätä merkitystä, mutta jos ne poistetaan, lause on edelleen kieliopillisesti oikein. Englannissa on kahdenlaisia relatiivilauseita. On tärkeää tehdä ero näiden välillä, koska se vaikuttaa pronominin valintaan, joka aloittaa lauseen. Asiasta on yksityiskohtaisempi verkkosivu preposition paikka relatiivilauseessa.

Määrittävät lauseet

Määrittävä tai identifioiva kertoo meille mistä tietystä isomman ryhmän henkilöstä tai asiasta on kyse. Jos määrittävä relatiivilause poistetaan, lauseen merkitys muuttuu merkittävästi. Määrittävää relatiivilausetta ei eroteta muusta lauseesta pilkulla tai sulkeilla.

Esimerkkejä
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Jos haluat oppia lisää määrittävistä relatiivilauseista.

Ei-määrittävät lauseet

ei-määrittävät tai ei-elintärkeät lauseet antavat lisäinformaatiota siitä henkilöstä tai asiasta, josta puhutaan. Jos ei-määrittävä lause poistetaan lauseesta, menetämme joitakin yksityiskohtia, mutta lauseen kokonaismerkitys säilyy samana. Ei-määrittävät lauseet erotetaan aina muusta lauseesta pilkuilla tai suluilla.

Esimerkkejä
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Jos haluat oppia lisää ei-määrittävistä relatiivilauseista.