Verbit

Oikean verbimuodon ja konjugaation valitseminen englannissa voi olla haasteellista. Klikkaa verbimuotoa oppiaksesi lisää ko. verbimuodosta ja miten sitä käytetään, tai valitse aika nähdäksesi täydellisen listan aikamuodoista ja viittauksista kyseisestä ajasta.

Preesens englanniksi Esimerkkejä
Yleispreesens They walk home.
Kestopreesens They are walking home.
Menneet aikamuodot  
Imperfekti Peter lived in China in 1965.
Kestoimperfekti I was reading when she arrived.
Perfektimuodot englannissa  
Perfekti I have lived here since 1987.
Kestoperfekti I have been living here for years.
Pluskvamperfekti We had been to see her several times before she visited us.
Kestopluskvamperfekti He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Future perfect We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Future perfect continuous By the end of your course, you will have been studying for five years.
Futuurimuodot englannissa  
Yksinkertainen futuuri They will go to Italy next week.
Kestofutuuri I will be travelling by train.
Konditionaalimuodot englannissa  
Nollakonditionaali If ice gets hot it melts.
1. konditionaali If he is late I will be angry.
2. konditionaali If he was in Australia he would be getting up now.
3. konditionaali She would have visited me if she had had time.
Sekamuotoinen konditionaali I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
-ing muodot englannissa  
Gerundi I like swimming.
Partisiipin preesens She goes running every morning.
Infinitiivit  
Passiivi