Suora ja epäsuora puhe

Suora ja epäsuora puhe voivat olla hämmennystä aiheuttavia englannin opiskelijoille. Määritellään ensin termit, jonka jälkeen käydään läpi miten kertoa jonkun puheesta, kuinka muuttaa suora puhe epäsuoraksi ja päinvastoin.

Voit vastata kysymykseen What did he say? kahdella tapaa:

  • toistamalla puheen (suora puhe)
  • kertomalla puhutusta (epäsuora puhe tai epäsuora lainaus)

Suora puhe

Suora puhe toistaa tai lainaa tismalleen samoja sanoja. Kun suoraa puhetta käytetään kirjoituksessa, sanat sijoitetaan lainausmerkkien väliin (" ") ja sanat eivät vaihdu. Voimme kertoa jostakin, joka on sanottu juuri NYT (esim. puhelinkeskustelu), tai kertoa jollekin aiemmasta keskustelusta.

Esimerkkejä
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Epäsuora puhe

Epäsuora puhe tai epäsuora lainaus kertovat yleensä menneisyydestä, joten yleensä muutamme verbin aikamuotoa. Epäsuorassa puheessa käytetään raportointiverbejä, kuten 'say', 'tell', 'ask', ja voimme käyttää sanaa 'that' esittelemään raportointisanat. Lainausmerkkejä ei käytetä.

She said, "I saw him." (suora puhe) = She said that she had seen him. (epäsuora puhe)

'That' voidaan jättää pois:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' ja 'tell'

Käytä 'say' kun lauseessa ei ole epäsuoraa objektia:
He said that he was tired.

Käytä aina 'tell' kun kerrot kenelle puhuttiin (ts. epäsuora objekti):
He told me that he was tired.

'Talk' ja 'speak'

Käytä näitä verbejä kuvailemaan kommunikoinnin toimintaa:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Käytä näitä verbejä yhdessä sanan 'about' kanssa viittaamaan mistä puhuttiin:
He talked (to us) about his parents.