1. tyypin konditionaali

Muoto

1. tyypin konditionaalilauseessa, aikamuoto 'if' lauseessa on preesens, ja päälauseen aikamuoto on yksinkertainen futuuri.

If-lause (ehto) Päälause (lopputulos)
If + preesens yksinkertainen futuuri
If this thing happens that thing will happen.

Niin kuin kaikissa konditionaalilauseissa, lausejärjestys ei ole kiinteä. Voit joutua uudelleen järjestelemään pronomineja ja välimerkkejä, kun muutat lausejärjestystä, mutta merkitys säilyy samana.

Esimerkkejä
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Funktio

1. tyypin konditionaali viittaa mahdolliseen tilaan ja todennäköiseen lopputulokseen. Nämä lauseet pohjautuvat faktoihin, ja niitä käytetään tehdäksemme väittämiä tosiasioiden maailmasta ja tietyistä tilanteista. Käytämme usein tällaisia lauseita antaaksemme varoituksia. 1. tyypin konditionaalilauseissa aika on nykyhetkessä tai tulevaisuudessa ja tilanne on todellinen.

Esimerkkejä
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

1. tyypin konditionaalilauseissa voit myös käyttää modaaliapuverbejä päälauseessa futuurin sijaan, ilmaisemaan varmuuden astetta, lupaa tai suositusta lopputuloksesta.

Esimerkkejä
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.