Äärettömät ja epätäydelliset luvut

Some ja any voidaan käyttä laskettavissa olevista ja ei-laskettavissa olevista substantiiveista, jos haluamme kuvata määrittelemätöntä tai epätäydellistä lukumäärää.

Sanan "some" käytöstä

Some voidaan käyttää kuvailevissa lauseissa.

Esimerkkejä
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some käytetään myös kysymyslauseissa, kun luulet jo tietäväsi vastauksen.

Esimerkkejä
 • Did he give you some tea? = Luulen, että hän antoi.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = Luulen, että on.
 • Would you like some help? = Luultavasti haluat.
 • Will you have some roast beef? = Luultavasti otat.

Some voidaan käyttää myös kysymyslauseissa, kun halutaan pyytää tai tarjota jotakin.

Esimerkkejä
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Sanan "any" käytöstä

Any käytetään kysymyslauseissa, kun et tiedä vastausta.

Esimerkkejä
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any käytetään myös yhdessä sanan not kanssa, kun halutaan muodostaa kielteinen lause. Näissä lauseissa, sana any painottaa asian kielteisyyttä tehdäkseen siitä absoluuttisemman.

Esimerkkejä
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.