Adjektiivien käyttö englannissa

Adjektiivit ovat muuttumattomia englannin kielessä. Ne eivät muutu substantiivin sukupuolen tai lukumäärän mukaan

Esimerkkejä
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

Jos haluat painottaa tai vahvistaa adjektiivin merkitystä, käytä adverbiä very tai really adjektiivin edessä painotuksen tekemiseksi.

Esimerkkejä
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

Adjektiivit ovat yleensä englannin kielessä sen substantiivien edessä, mitä ne muokkaavat.

Esimerkkejä
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Adjektiivit voivat olla myös olemisen ja aistimisen verbien jälkeen, kuten to be, to seem , to look & to taste.

Esimerkkejä
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Joitakin poikkeuksia

Adjektiivit esiintyvät substantiivin jälkeen tietyissä vakiintuneissa ilmaisuissa

Esimerkkejä
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Adjektiivit involved, present & concerned voivat esiintyä sen substantiivin edessä tai jäljessä, jota ne muokkaavat, mutta tällöin merkitys muuttuu adjektiivin paikasta riippuen.

Esimerkkejä
Adjektiivi substantiivin jälkeen Merkitys Adjektiivi ennen substantiivia Merkitys
I want to see the people involved. I want to see the people who have something to do with this matter. It was an involved discussion. The discussion was detailed & complex.
Here is a list of the people present at the meeting. Here is a list of the people who were at the meeting. The present situation is not sustainable. The current situation is not sustainable.
I need to see the man concerned by this accusation. I need to see the man who has been accused. A concerned father came to see me today. A worried father came to see me today.