Adjektiivin funktiot

Adjektiivit kuvailevat substantiivien ominaisuuksia. Kun adjektiivi kuvailee substantiivia, se muokkaa sitä. Adjektiivit voivat:

Kuvailla tunteita tai ominaisuuksia,

Esimerkkejä
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Kansallisuutta tai alkuperää,

Esimerkkejä
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Kertoa lisää jonkin asian ominaisuuksista,

Esimerkkejä
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Kertoa iästä,

Examples
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Kertoa koosta tai mitattavasta ominaisuudesta,

Esimerkkejä
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Kertoa väristä,

Esimerkkejä
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Kertoa mistä jokin on tehty,

Esimerkkejä
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Kertoa muodosta,

Esimerkkejä
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Ilmaista mielipidettä tai arvoa,

Esimerkkejä
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.