Adjektiivit, jotka vertailevat eriarvoisia määriä

Kun verrataan kahta eriarvoista asiaa, käytetään kaavaa:

adjektiivi, joka viittaa määrään + (substantiivi) + than

Se, mitä määrää ilmoittavaa adjektiivia käytetään, riippuu siitä onko vertailun kohteen oleva substantiivi countable-sana vai uncountable-sana eli laskettavissa oleva vai ei-laskettavissa oleva.

Laskettavissa oleva substantiivi

Käytä more ja fewer laskettavien substantiivien kanssa. Huomioi, että substantiivi voidaan jättää pois, jos se ymmärretään asiayhteydestä, niin kuin viimeisessä esimerkissä alinna.

Examples
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" ymmärretään asiayhteydestä)
Ei-laskettavissa olevat substantiivit

Käytä more tai less substantiivien kanssa, jotka eivät ole laskettavissa. Huomioi, että substantiivi voidaan jättää pois, jos se ymmärretään asiayhteydestä, niin kuin viimeisessä esimerkissä alinna.

Esimerkkejä
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" ymmärretään asiayhteydestä)