Adjektiivit, jotka vertailevat samanarvoisia määriä

Kun verrataan kahta asiaa, jotka ovat samanarvoisia, käytetään kaavaa:

as + adjektiivi, joka viittaa määrään + (substantiivi) + as

Se, mitä määrällistä adjektiivia käytetään, riippuu siitä onko verrattavissa oleva substantiivi countable-sana vai uncountable-sana eli sellainen, jota voidaan laskea vai ei-laskettavissa oleva.

Laskettavissa olevat substantiivit

Käytä as many ja as few laskettavissa olevien substantiivien kanssa. Huomioi, että substantiivi voidaan jättää pois, jos se ymmärretään asiayhteydestä, kuten viimeisessä esimerkissä alapuolella.

Esimerkkejä
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" ymmärretään asiayhteydestä)
Ei-laskettavissa olevat substantiivit

Käytä as much tai as little substantiivien kanssa, joita ei voida laskea. Huomioi, että substantiivi voidaan jättää pois, jos se ymmärretään asiayhteydestä, kuten viimeisessä esimerkissä alapuolella.

Esimerkkejä
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" ymmärretään asiayhteydestä)