Adverbien muodostus adjektiiveista

Yleensä adverbi muodostetaan lisäämällä -ly adjektiiviin

Adjektiivi Adverbi
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Jos adjektiivi päättyy kirjaimeen -y, korvaa y kirjaimella i ja lisää -ly

Adjektiivi Adverbi
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Jos adjektiivi päättyy -able, -ible, or -le, korvaa -e kirjaimella -y.

Adjektiivi Adverbi
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Jos adjektiivi päättyy -ic, lisää -ally. Poikkeus: public -> publicly

Adjektiivi Adverbi
basic basically
tragic tragically
economic economically

Joillakin adverbeillä on sama muoto kuin adjektiiveilla: early, fast, hard, high, late, near, straight, & wrong

Esimerkkejä
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well on adverbi adjektiivista good.

Esimerkkejä
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.