"Come" käytöstä

Come + gerundi on kuten muut liikettä ilmaisevat verbit, joiden jälkeen tulee gerundi. Se tarkoittaa sitä, että subjekti tekee jotain, samalla kun se liikkuu.

Esimerkkejä
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Come + infinitiivi voi tarkoittaa että jotakin tapahtuu tai kehittyy, joka ei ole kenties subjektin hallinnassa.

Esimerkkejä
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Come + infinitiivi voi myös tarkoittaa, että infinitiiviverbi osoittaa tulemisen tarkoitusta. Tämä on samanlainen käyttötarkoitus kuin muilla liikettä ilmaisevilla verbeillä, joiden jälkeen tulee infiniitiivi.

Esimerkkejä
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?