Demonstratiivipronominit

Demonstratiivipronominit kertovat missä esine, tapahtuma tai henkilö on suhteessa puhujaan. Ne voivat viitata fyysiseen ta psyykkiseen läheisyyteen tai kaukaisuuteen. Kun puhutaan tapahtumista, lähidemonstratiiveja käytetään usein viittaamaan nykyisyyteen, kun taas kauempaan viittaavat demonstratiivit usein viittaavat menneisyyteen.

  Lähellä puhujaa Kaukana puhujasta
Adverbi Here There
Demonstratiivipronominit yksiköllisten substantiivien kanssa
& ei-laskettavissa olevien substantiivien kanssa
This That
Demonstratiivipronominit
monikollisten, laskettavissa olevien substantiivien kanssa
These Those

Demonstratiivipronominien käytöstä

Esimerkkejä
Lähellä puhujaa Kaukana puhujasta
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Paikka lauseessa

Demonstratiivipronominit voidaan sijoittaa ennen substantiivia tai adjektiivia, joka muokkaa substantiivia.

Esimerkkejä
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

Demonstratiivipronominit voivat myös esiintyä itsekseen, ennen numeroa, kun substantiivi ymmärretään kontekstista.

Esimerkkejä
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

Demonstratiivipronominit voivat myös esiintyä itsekseen, kun substantiivi, jota ne muokkaavat, ymmärretään kontekstista.

Esimerkkejä
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.