Ei-määrittävät relatiivilauseet

Niin kuin nimi vihjaa, ei-määrittävät relatiivilauseet kertovat meille lisää jostakin, mutta lauseen informaatio ei auta meitä määrittelemään mistä puhutaan. Otetaan esimerkiksi lause: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. Tässä lauseessa puhutaan kaikista gorilloista, ei vain osasta niitä. Ei-määrittävän relatiivilauseen tieto kertoo meille lisätietoja gorilloista yleisellä tasolla. Se ei määritä pienempää gorillaryhmää tai yksittäistä gorillaa. Jos ei-määrittävä relatiivilause poistettaisiin lauseesta, lause olisi edelleen kieliopillisesti oikein ja merkitys ei olisi muuttunut, vaikkakin meillä olisi vähemmän yksityiskohtia.

Ei-määrittävät relatiivilauseet muodostetaan relatiivipronominista, verbistä ja vaihtoehtoisista elementeistä, kuten subjekti tai verbin objekti. Pillkuja tai sulkeita käytetään aina erottamaan ei-määrittävä relatiivilause loppulauseesta.

Esimerkkejä
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

Relatiivipronominit

Seuraavia relatiivipronomineja käytetään ei-määrittävissä relatiivilauseissa. Nämä relatiivipronominit ovat ei-määrittävän relatiivilauseen alussa ja viittaavat substantiiviin, joka esiintyi aiemmin lauseessa.

  Henkilö Asia Paikka
Subjekti who which  
Objekti who/whom which where
Possessiivi whose    
Erot määrittävissä relatiivilauseissa

Määrittävissä relatiivilauseissa, pronominit who, whom, ja which korvataan usein sanalla that puhutussa kielessä. Ei-määrittävissä relatiivilauseissä et voi korvata muita pronomineja sanalla that. Et voi myöskään jättää pois relatiivipronominia ei-määrittävissä relatiivilauseissa, niin kuin voit joskus tehdä määrittävissä relatiivilauseissa. Vaaditaan pronomini, vaikka se on relatiivilauseen verbin objekti. Viimeiseksi, ei-määrittävät relatiivilauseet erotetaan aina muusta lauseesta pilkuilla, toisin kuin määrittävät relatiivilauseet, joissa ei käytetä välimerkkiä.

Esimerkkejä
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (ei-määrittävä relatiivilause: Oli ainoastaan yksi kirje, joka sattui olemaan sininen. Sinun täytyy käyttää which)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (määrittävä lause: Oli useita erivärisiä kirjeitä ja hän antoi minulle sinisen. Which voidaan korvata sanalla that. Pilkut on poistettu.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (ei-määrittävä relatiivilause: Oli ainoastaan yksi kirje. which joka on sanan read objekti, mutta se täytyy silti lisätä lauseeseen.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (mikä tahansa esiintyvä prepositio sijoitetaan normaalisti lauseen loppuun)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (kirjakielessä, voit laittaa myös preposition ennen pronominia)
Esittelevät ilmaukset ei-määrittävissä relatiivilauseissa

Ei-määrittävät lauseet voidaan esitellä ilmaisuin, kuten all of tai many of , joiden jälkeen tulee relatiivipronomini.

  Henkilö Asia
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
Esimerkkejä
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
Sanan "which" käyttäminen viitatessa toiseen lauseeseen

Relatiivipronomini which ei-määrittävän relatiivilauseen alussa voi viitata koko edellisen lauseenosan tietoon, eikä vain kahteen viimeiseen sanaan.

Esimerkkejä
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.