Pre-determiners

Pre-determiners sanat sijoitetaan yleensä kaavalla epämääräinen artikkeli + adjektiivi + substantiivi ilmaisemaan mielipidettä siitä substantiivistä, jota ne muokkaavat. Such ja what käytetään ilmaisemaan yllätystä tai muita tunteita.

Esimerkkejä
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather ja quite ovat kommentoivia sanoja, jotka viittaavat laadun tasoon, jonka substantiivia muokkaava adjektiivi ilmaisee. Ne voivat ilmaista pettymystä, mielihyvää tai muita tunteita, riippuen kyseessä olevasta adjektiivista. Brittienglannissa, rather on pre-determiner. Amerikanenglannissa sitä käytetään vain adverbinä. Alla olevat esimerkit ovat brittienglantia.

Esimerkkejä
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.