Epämääräiset artikkelit

Englannin kielessä on kaksi epämääräistä artikkelia a ja an. Niin kuin muutkin artikkelit, epämääräiset artikkelit ovat muuttumattomia. Käytät aina vain toista artikkelia, riippuen siitä, millä kirjaimella epämääräisen artikkelin jälkeen tuleva sana alkaa. Tämä johtuu siitä, miten sana lausutaan. Käytä a kun seuraava sana alkaa konsonantilla tai ennen sanoja, jotka alkavat u ja eu kun ne kuulostavat you. Käytä an kun seuraava sana alkaa vokaalilla (a,e,i,o,u) tai vaimennetusti h.

Esimerkkejä
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Epämääräistä artikkelia käytetään viitatessa johonkin ensimmäistä kertaa tai tiettyyyyn ryhmän tai luokan jäseneen. Alla on annettu muutama esimerkki.

Käytä a viitatessa johonkin ensimmäistä kertaa.

Esimerkkejä
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Nimetessä ryhmän jäseniä

Käytä a ammattien nimistä.

Esimerkkejä
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Käytä a kansallisuuksista ja uskonnoista, kun käytetään yksikköä.

Esimerkkejä
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Käytä a viikonpäivien nimistä, kun et viittaa tiettyyn päivään.

Esimerkkejä
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Käytä a viittaamaan jonkun asian esimerkkiin.

Esimerkkejä
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Käytä a yksikkömuotoisten substantiivien kanssa, sanojen 'what' and 'such' jälkeen.

Esimerkkejä
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Käytä a meaning 'one', tarkoittaen yhtä, kun se viittaa yhteen esineeseen tai henkilöön, tai yhteen mittayksikköön. Näissä lauseissa sanan "one" käyttö epämääisen artikkelin sijaan on kieliopillisesti oikein. Se painottaa numeroa ja lisää kontrastia muihin numeroihin.

Esimerkkejä
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!