"Excuse", "Forgive" ja "Pardon" käytöstä

Excuse, forgive, & pardon jälkeen voi tulla objekti + gerundi tai for + objekti + gerundi (molemmat yleisiä puhutussa englannissa). Näiden kolmen verbin jälkeen voi tulla myös possessiiviadjektiivi + gerundi, mutta tämä on virallisempaa ja vähemmän käytetty puhutussa kielessä. Nämä esimerkit on merkattu asteriskilla (*). Excuse, forgive, & pardon jälkeen voi tulla myös substantiivi.

Esimerkkejä
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.