Futuurin perfekti, Future perfect

Muoto

Future perfect koostetaan kahdesta elementistä
verbin yksinkertainen futuuri "to have" (will have) +pääverbin partisiipin imperfekti

Subjekti + will have + pääverbin partisiipin imperfekti
He will have finished.
I will have finished.
To arrive, future perfect
Myönteinen Kielteinen Kysymyslause Kielteinen kysymyslause
I will have arrived I won't have arrived Will I have arrived? Won't I have arrived?
You will have arrived You won't have arrived Will you have arrived? Won't you have arrived?
He will have arrived He won't have arrived Will he have arrived? Won't he have arrived?
We will have arrived We won't have arrived Will we have arrived? Won't we have arrived?
They will have arrived They won't have arrived Will they have arrived? Won't they have arrived?

Funktio

Future perfect viittaa tulevaisuuden päättyneeseen toimintaan. Kun käytämme tätä aikamuotoa, heijastamme itsemme tulevaisuuteen ja katsomme taaksepäin toimintaan, joka tulee päätetyksi jonkun ajan kuluttua nykyisestä. Sitä käytetään erittäin usein ajan ilmaisujen kanssa.

Esimerkkejä
  • I will have been here for six months on June 23rd.
  • By the time you read this I will have left.
  • You will have finished your report by this time next week.
  • Won't they have arrived by 5:00?
  • Will you have eaten when I pick you up?