Gerundi on yhtä kuin infinitiivi

Joidenkin verbien jälkeen voi tulla joko gerundi tai infinitiivi ja niiden välillä on hyvin vähän tai ei ollenkaan merkityseroa. Linkit johtavat yksityiskohtaisemmille sivuille selventämään kunkin verbin käyttöä ja tarkoitusta

Verbit, joiden jälkeen voi tulla joko gerundi, infinitiivi tai substantiivi
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Esimerkkejä
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Verbit, joiden jälkeen voi tulla joko gerundi, infinitiivi, substantiivi tai that-lause
Esimerkkejä
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.