"Going" futuuri

Muoto

Kun käytämme going  puhuaksemme tulevasta, muoto koostuu kolmesta elementistä:
verbi to be taivutettuna sopimaan subjektin kanssa + going + pääverbin infinitiivi

Subjekti + to be (taivutettuna) + going + infinitiivi
She is going to leave.
I am going to stay.
Myönteinen
He is going to jog.
Kielteinen
He is not going to jog.
Kysymyslause
Is he going to jog?
Kielteinen kysymyslause
Isn't he going to jog?

Funktio

Kun käytetään going  viittaamaan tulevaisuuden tapahtumista, se viittaa vahvasti yhteyteen nykyhetken kanssa. Aika ei ole tärkeä. Se on myöhemmin kuin nyt, mutta viittaa kuitenkin siihen, että tapahtuma riippuu jostakin nykyisyyden tapahtumasta, josta tiedämme. Going käytetään pääasiassa viittaamaan meidän suunnitelmista ja aikeista tai tehdäksemme arvioita, jotka perustuvat nykyhetken todisteisiin. Arkipuheessa going to lyhennetään usein gonna, erityisesti amerikanenglannissa, mutta sitä ei koskaan kuitenkaan kirjoiteta ko. tavalla.

Kun käytetään "going" kun puhutaan suunnitelmista ja aikeista
Esimerkkejä
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Kun käytetään "going" tulevaisuuden arvioista
Esimerkkejä
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?