Heittomerkki

Heittomerkki aiheuttaa varmaan enemmän huolta, kuin kaikki muut välimerkit yhteensä! Melkein aina ongelma näyttää johtuvan siitä, että ei ymmärretä että heittomerkillä on kaksi eri käyttötarkoitusta (jotka ovat hyvin tärkeitä) englannissa: omistusta ja kontraktiota ilmaiseva.

Heittomerkki kontraktiossa

Heittomerkkiä käytetään yleisimmillään kontraktioissa eli lyhennyksissä, joissa substantiivi tai pronomini ja verbi yhdistyvät. Muista, että heittomerkki korvaa usein kirjaimen, joka on jätetty pois. Heittomerkki sijoitetaan paikkaan, jossa puuttuva kirjain olisi muutoin.

Tyyppi Ilman kontraktiota Kontraktiot
Käyttäen "not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Käyttäen "is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Käyttäen "am" I am I'm
Käyttäen "will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
Käyttäen "would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
Käyttäen "have" I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
Käyttäen "are" you are, they are, we are you're, they're, we're

Ihmiset, jopa englantia äidinkielenä puhuvat, usein tekevät virheitä seuraavien kanssa: its ja it's, you're ja your, who's ja whose, ja they're, their ja there. Katso eroavaisuudet alhaalta.

Esimerkkejä
 • It's a nice day outside. (kontraktio)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (omistaminen)
 • You're not supposed to be here. (kontraktio)
 • This is your book. (omistaminen)
 • Who's at the door? (kontraktio)
 • Whose shoes are these? (omistaminen)
 • They're not here yet. (kontraktio)
 • Their car is red. (omistaminen)
 • His car is over there. (sijainti)

Possessiiviheittomerkki

Suurimmassa osassa tapauksista sinun tarvitsee vain lisätä 's substantiiviin osoittamaan omistajuutta

Esimerkkejä
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Pluraalisubstantiivit, jotka eivät pääty kirjaimeen s seuraavat myös tätä sääntöä:

Esimerkkejä
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Yleisnimelliset (tai yleiset) substantiivit, jotka päättyvät s, sekä yksikölliset että monikolliset, osoittavat omistamista, kun lisäät heittomerkin s-kirjaimen jälkeen.

Esimerkkejä
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Erisnimet (ihmisten, kaupunkien tai maiden nimet), jotka päättyvät s, voivat muodostaa possessiivimuodon joko lisäämällä heittomerkin + s tai vain lisäämällä heittomerkin. Nykyään molemmat muodot ovat hyväksyttyjä (Jones's or Jones'), ja monet isot organisaatiot jättävät heittomerkin kokonaan pois (e.g. Barclays Bank, Missing Persons Bureau) kun ne ilmoittavat nimensä.

Esimerkkejä
 • The Hughes' home (tai the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (tai Mr Jones' shop)
 • Charles' book (or Charles's book)