Interrogatiiviadverbit

Interrogatiiviadverbit why, where, how, & when sijoitetaan kysymyksen alkuun. Näihin kysymyksiin voidaan vastata lauseella tai prepositiolauseella. Interrogatiiviadverbin jälkeen subjektin ja verbin sanajärjestystä täytyy muuttaa, jotta verbi tulee ensin.

Esimerkkejä
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
How

How voi muodostaa kysymyksen neljällä eri tavalla. How voi olla yksinäänkin, jolloin se tarkoittaa samaa kuin "millä tavoin".

Esimerkkejä
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How-sanaa voidaan käyttää adjektiivien kanssa, jolloin se kysyy ominaisuuden astetta.

Esimerkkejä
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How-sanaa voidaan käyttää myös sanojen, much ja many, kanssa, jolloin ne kysyvät lukumäärää. Much käytetään ei-laskettavissa olevista substantiiveista ja many laskettavissa olevista substantiiveista.

Esimerkkejä
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How-sanaa voidaan käyttää muiden adverbien kanssa, jolloin kysytään jonkun asian yleisyyttä tai toiminnan astetta.

Esimerkkejä
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?