Kerronnan verbit

Jotkut kerronnan verbit voivat esiintyä useammassa kuin yhdessä ryhmässä koska niitä voidaan käyttää usealla tavalla.

Verbit, joita seuraa "if" tai "whether"
ask
know
remember
say
see
 
Verbit, joiden jälkeen tulee "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Verbit, joiden jälkeen tulee joko "that" tai infinitiivi yhdessä "to" sanan kanssa
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Verbit, joiden jälkeen tulee joko "that" lause sisältäen sanan should, ( joka voidaan myös jättää pois) tai subjekti + verbin perusmuoto, infinitiivi
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Verbit, joita seuraa lause, joka alka kysymyssanalla
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Verbit, joita seuraa objekti + infinitiivi yhdessä "to" kanssa
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn