Kestoinfinitiivi

Kestoinfinitiiviä käytetään verbin tai apuverbin jälkeen ilmaisemaan jatkuvaa toimintaa, jonka jälkeen täytyy tulla infinitiivi. Kestoinfinitiivi muodostetaan:
to be + partisiipin preesens

Kuten preesensinfinitiivin kanssa, on tilanteita, joissa vaaditaan kestoinfinitiivin nollamuotoa, joten sana to jätetään pois. Tämä tapahtuu useimpien modaaliapuverbien jälkeen, ja muissa paikoissa, joissa käytetään nollainfinitiiviä.

Esimerkkejä
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.