Kestoperfekti

Kestoperfektiä käytetään viittaamaan määrittelemättömään aikaan 'ennen nyt' ja 'nyt' välillä. Puhuja ajattelee jotakin, joka on alkanut mutta se ei kenties ole päättynyt samalla ajanjaksolla. Hän on kiinnostunut sekä prosessista että tuloksesta, ja tämä prosessi voi yhä olla käynnissä tai juuri päättynyt.

Toiminta, joka alkoi menneisyydessä ja jatkuu nykyisyydessä

She has been waiting for you all day (= ja odottaa yhä).
I've been working on this report since eight o'clock this morning (= enkä ole vieläkään saanut sitä valmiiksi).
They have been travelling since last October (= eivätkä ole vielä kotona).

Toiminta, joka on juuri päättynyt, mutta olemme kiinnostuneet tuloksista

She has been cooking since last night (= ja ruoka pöydällä näyttää herkulliselta).
It's been raining (= ja kadut ovat yhä märät).
Someone's been eating my chips (= puolet niistä on syöty).

Kestoperfektin muodostaminen

Kestoperfekti muodostetaan kahdesta elementistä: verbin kestoperfekti 'to be' (have/has been), ja pääverbin partisiipin preesens (verbin kantaosa+ing)

Subjekti has/have been verbin kantaosa+ing
She has been swimming

Myönteinen: She has been / She's been running.
Kielteinen: She hasn't been running.
Kysymyslause : Has she been running?
Kielteinen kysymyslause: Hasn't she been running?

Esimerkki: kestoperfekti, TO LIVE
Myönteinen Kielteinen Kysymyslause
I have been living I haven't been living Have I been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn't been living Has she been living?
We have been living We haven't been living Have we been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
They have been living They haven't been living Have they been living?

Verbit ilman kestomuotoa

Verbit, joiden kanssa ei yleensä käytetä kestomuotoa, käytetään sen sijaan perfektiä (verbit kuten: know, hate, hear, understand, want).
I've wanted to visit China for years.
She's known Robert since she was a child.
I've hated that music since I first heard it.
I've heard a lot about you recently.
We've understood everything.