Kestopreesens

Kestopreesensin muodostaminen

Minkä tahansa verbin kestopreesens muodostetaan kahdesta osasta - to be -verbin preesens + pääverbin partisiipin preesens.

(partisiipin preesensin muodostus: verbin kantamuoto+ing, e.g. talking, playing, moving, smiling)

Myönteinen
Subjekti + to be + verbin kantamuoto + ing
She is talking.
Kielteinen
Subjekti + to be + not + verbin kantamuoto + ing
She is not (isn't) talking
Kysyvä
to be + subject + verbin kantamuoto + ing
Is she talking?

Esimerkkejä: TO GO, kestopreesens

Myönteinen Kielteinen Kysyvä
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

Huomioi: vaihtoehtoinen kielteinen muoto: I'm not going, you're not going, he's not going etc.

Kestopreesensin funktiot

Niin kuin kaikkien aikamuotojen kanssa englannissa, puhujan asenne on yhtä tärkeää kuin toiminnan tai tapahtuman aika. Kun joku käyttää kestopreesensiä, he ajattelevat jotakin, joka on keskeneräinen tai tai ei vielä valmis.

Kestopreesensiä käytetään:
 • kuvailemaan toimintaa, joka tapahtuu sillä hetkellä: You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • kuvailemaan toimintaa, joka tapahtuu tällä ajanjaksolla tai trendiä: Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • kuvailmaan toimintaa tai tapahtumaa tulevaisuudessa, joka on jo suunniteltu tai valmisteltu: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • kuvailemaan väliaikaista tapahtumaa tai tilannetta: He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • sanojen "always, forever, constantly" kanssa, kuvailemaan ja painottamaan toistuvan toiminnan jaksottaista jatkumista: Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
OLE VAROVAINEN! Joitakin verbejä ei yleensä käytetä kestomuodossa.

Verbejä, joita ei käytetä kestomuodossa

Alla listattuja verbejä käytetään yleensä yksinkertaisessa muodossa, koska ne viittaavat tilaan, ennemminkin, kuin toimintaan tai prosessiin.

Aistit / havainto
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
Mielipide
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= to think)
 • to find (= to consider)
 • to suppose
 • to think*
Mentaalinen tila
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
Tunteet / halut
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
Mittaaminen
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
Muut
 • to look (=muistuttaa)
 • to seem
 • to be (suurimmaksi osaksi)
 • to have (kun tarkoitetaan "omistaa")*
Poikkeuksia

Aistiverbejä (see, hear, feel, taste, smell) käytetään usein can: I can see... Näitä verbejä voidaan käyttää kestomuodossa mutta eri merkityksellä.

 • This coat feels nice and warm. (havainto takin ominaisuuksista)
 • John's feeling much better now (hänen terveydetensä on paranemassa)
 • She has three dogs and a cat. (omistaminen)
 • She's having supper. (Hän on syömässä.)
 • I can see Anthony in the garden (aistihavainto)
 • I'm seeing Anthony later (Olemme aikeissa tavata.)