Komparatiivi ja superlatiivi

Komparatiivi adjektiivit

Komparatiivi adjektiiveja käytetään vertailemaan niiden kahden objektin eroavaisuuksia, mitä ne muokkaavat (larger, smaller, faster, higher). Niitä käytetään lauseessa, jossa kahta substantiivia vertaillaan, seuraavan kaavan mukaisesti:

Substantiivi (subjekti) + verbi + komparatiivi adjekti + than + substantiivi (objekti).

Jos vertaillaan kahta asiaa, toinen kohde voidaan jättää mainitsematta, jos se ymmärretään asiayhteydestä (viimeinen esimerkki alapuolella).

Esimerkkejä
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" ymmärretään asiayhteydestä)

Superlatiivi adjektiivit

Superlatiivi adjektiiveja käytetään kuvailemaan objektia, joka on laatuasteikon ylä- tai alapäässä (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Niitä käytetään lauseessa, missä subjektiivia verrataan objektien ryhmään.

Substantiivi (subjekti) + verbi + the + superlatiivi adjekti + substantiivi (objekti).

Se ryhmä, johon objektia verrataan, voidaan jättää pois, mikäli se ymmärretään asiayhteydestä (viimeinen esimerkki alapuolella).

Esimerkkejä
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" ymmärretään asiayhteydestä)

Tavallisten komparatiivien ja superlatiivien muodostaminen

Komparatiivien ja superlatiivien muodostaminen on helppoa. Muoto riippuu siitä, montako tavua alkuperäisessä adjektiivissa on.

Yhden tavun adjektiivit

Lisää -er komparatiiville ja -est superlatiiville. Jos adjektiivissa on konsonantti + yksittäinen vokaali + konsonanttipääte, viimeinen konsonantti täytyy tuplata, ennen loppupäätteen lisäämistä.

Adjektiivi Komparatiivi Superlatiivi
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Kaksi tavua

Adjektiivit, joilla on kaksi tavua, voivat muodostaa komparatiivin joko lisäämällä -er tai lisäämällä ennen adjektiivia more. Nämä adjektiivit muodostavat superlatiivin joko lisäämällä -est tai lisäämällä ennen adjektiivia most. Monissa tapauksissa, molempia muotoja käytetään, vaikkakin toinen tapa on yleisempi kuin toinen. Jos et ole varma voiko kaksitavuinen adjektiivi ottaa komparatiivi- tai superlatiivipäätteen, pelaa varman päälle ja käytä more ja most mieluummin. Jos adjektiivi päättyy y, muuta y i:ksi, ennen päätteen lisäämistä.

Adjektiivi Komparatiivi Superlatiivi
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Kolme tai useampi tavua

Adjektiivit, joilla on kolme tai useampi tavua, muodostavat komparatiivin laittamalla more adjektiivin eteen, ja superlatiivin laittamalla most eteen.

Adjektiivi Komparatiivi Superlatiivi
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Epäsäännölliset komparatiivit ja superlatiivit

Näillä erittäin yleisillä adjektiiveilla on täysin epäsäännölliset komparatiivi- ja superlatiivimuodot.

Adjektiivi Komparatiivi Superlatiivi
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Esimerkkejä
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.