Kun käytetään "all"

Distributiivimäärettä all käytetään kun puhutaan kokonaisesta ryhmästä ja erityisellä painotuksella, että mitään ei ole jätetty ulkopuolelle. All voidaan käyttää usealla eri tavalla.

All voidaan käyttää ei-laskettavissa olevista substantiiveista ja monikollisista substantiiveista itsessään. Tässä käytössä se viittaa ryhmään käsitteenä ennemmin kuin yksilöinä.

Esimerkkejä
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All voidaan käyttää ei-laskettavissa olevista substantiiveista ja monikollisista substantiiveista, jota edeltää the tai possessiiviadjektiivi. Tässä tapauksessa, merkitys liikkuu viittaamaan konkreettista, fyysistä ryhmää, eikä niinkään ryhmää käsitteenä. Näissä käyttötarkoituksissa of voidaan lisätä sanan all jälkeen, ilman että merkitys muuttuu.

Esimerkkejä
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All voidaan käyttää monikollisten pronominien kanssa, jota seuraa of.

Esimerkkejä
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All voidaan käyttää kysymyksissä ja huudahduksissa ei-laskettavissa olevien substantiivien kanssa, jota seuraa this tai that. Näissä käyttöyhteyksissä, sana of voidaan lisätä sanan all jälkeen, ilman että merkitys muuttuu.

Esimerkkejä
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All voidaan käyttää kysymyksissä ja huudahduksissa laskettavissa olevien substantiivien kanssa, jota seuraa these tai those. Näissä käyttötarkoituksissa, sana of voidaan lisätä heti all sanan jälkeen, ilman että merkitys muuttuu.

Esimerkkejä
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?