Kun käytetään "each" ja "every"

Each auttaa näkemään ryhmän jäsenet yksilöinä, kun taas every auttaa näkemään ryhmän jäsenet osana ryhmänä. Näitä sanoja voidaan käyttää vain laskettavissa olevien substantiivien kanssa. Yleensä niitä käytetään yksiköllisten substantiivien kanssa ja ne sijoitetaan ennen substantiivia, monin paikoin samalla tavalla.

Esimerkkejä
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each voidaan sijoittaa myös monikollisten substantiivien ja pronominien kanssa, mutta niitä täytyy seurata 'of '. Every ei voida sijoittaa yhteen monikollisten substantiivien kanssa.

Esimerkkejä
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every voi ilmaista eri näkökantoja, erityisesti sarjamaisesti aikaan liittyvissä ilmaisuissa. Each toimii samalla tavalla mutta ei ole niin yleinen.

Esimerkkejä
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.