Kun käytetään "half"

Distributiivimärettä half käytetään kun kokonainen ryhmä on jaettu kahteen. Half voidaan käyttää usealla eri kaavalla. Muita murtolukuja voidaan käyttää myös samalla kaavalla, mutta ne ovat harvinaisempia.

Half voidaan käyttää mittalukujen kanssa, jonka jälkeen tulee epämääräinen artikkeli (a tai an). Tällä tavoin, se viittaa mittayksikköön.

Esimerkkejä
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half voidaan käyttää substantiivien kanssa, jota seuraa the, a, demonstratiivi- tai possessiiviadjektiivi. Tämä viittaa konkreettiseen, fyysiseen jakoon. Sana of voidaan lisätä heti half jälkeen, ilman että merkitys muuttuu.

Esimerkkejä
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half voidaan käyttää pluraalipronominien kanssa, jota seuraa of.

Esimerkkejä
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?