Lainausmerkit

Käytä lainausmerkkejä, kun haluat tarkasti lainata jotain, mitä joku sanoi. Kun haluat muotoilla jonkun kertoman uudelleen, et tarvitse lainausmerkkejä.

Esimerkkejä
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Jos lainaat jonkun sanomaa toisen lainauksen sisällä, käytetään molempia, kaksinkertaista lainausmerkkiä ja yksinkertaista lainausmerkkiä erottamaan lainaukset toisistaan.

Esimerkkejä

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Voit nähdä yksinkertaisia - tai kaksinkertaisia lainausmerkkejä käytettävän idiomaattisten tai epätuttujen ilmausten kanssa erottamaan ne muusta lauseesta.

Esimerkkejä
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Yksinkertaisia - ja kaksinkertaisia lainausmerkkejä käytetään myös tietyissä tarkoituksissa lähdeluetteloviittauksissa tai kun siteerataan lähdettä akateemisessa kirjoituksessa. Lähdeluettelomalleja on lukuisia erilaisia. Yleensä organisaatioilla ja akateemisilla instituutioilla on oma formaattinsa lähdeluettelon tekemiseen, jonka näet 'tyylioppaasta'.

Esimerkki
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.