Laskettavissa ja ei-laskettavissa olevat substantiivit

On tärkeää tehdä ero laskettaviin ja ei-laskettavissa oleviin substantiiveihin englannissa, koska niiden käyttö eroaa määritteiden ja verbien suhteen.

Laskettavissa olevat substantiivit

Laskettavissa olevat substantiivit ovat asioita, joita voimme laskea numeroin. Niillä on yksikkömuoto ja monikkomuoto. Yksikkömuoto voi käyttää määritteitä "a" tai "an". Jos halutaan kysyä laskettavissa olevan substantiivin lukumäärää, kysytään "How many?" yhdistettynä monikollisella, laskettavissa olevalla substantiivilla.

Yksikkö Monikko
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Esimerkkejä
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Ei-laskettavissa olevat substantiivit

Ei-laskettavissa olevat substantiivit on tarkoitettu asioille, joita ei voida laskea numeroin. Ne voivat olla abstraktien ideoiden, ominaisuuksien tai fyysisten objektien nimiä, jotka ovat liian pieniä tai muodottomia laskettaviksi (nesteitä, jauheita, kaasua jne). Ei-laskettavissa olevien substantiivien kanssa käytetään yksiköllistä verbiä. Niillä ei ole yleensä monikollista muotoa.

Esimerkkejä
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

Näiden kanssa ei voida käyttää a/an. Jos halutaan ilmaista ei-laskettavissa olevien substantiivien määrää, voidaan käyttää ilmaisua, kuten some, a lot of, much, a bit of, a great deal of , tai käyttää tarkkaa mittayksikköä, kuten a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Jos halutaan kysyä ei-laskettavissa olevan substantiivin määrää, käytetään kysymystä "How much?"

Esimerkkejä
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Hankalia yksityiskohtia

Joissakin kielissä jotkut substantiivit ovat laskettavissa, kun taas englannissa ei. Näiden sanojen täytyy noudattaa ei-laskettavissa olevien substantiivien sääntöä:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Esimerkkejä
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Ole varovainen substantiivin hair kanssa, joka on normaalisti ei-laskettavissa oleva substantiivi englannissa, joten siitä ei käytetä monikkoa. Siitä voidaan käyttää yksikkömuotoa vain kun lasketaan yksittäisiä hiuksia.

Esimerkkejä
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (viittaa yksittäisiin hiuksiin)
 • I found a hair in my soup! (viittaa yhteen hiussuortuvaan)