Määrittävät relatiivilauseet

Niin kuin nimi vihjaa, määrittävät relatiivilauseet antavat elintärkeää informaatiota määritelläkseen tai identifioidakseen sen henkilön tai asian, josta puhutaan. Otetaanpa esimerkiksi lause: Dogs that like cats are very unusual. Tästä lauseesta ymmärrämme, että maailmassa on monia koiria, mutta puhumme vain niistä, jotka pitävät kissoista. Määrittävä relatiivilause antaa sen tiedon. Jos määrittävä relatiivilause poistettaisiin koko lauseesta, se olisi silti kieliopillisesti oikein, mutta sen tarkoitus olisi muuttunut merkittävästi.

Määrittävät relatiivilauseet muodostetaan relatiivipronominista (joka joskus jätetään pois), verbistä ja vaihtoehtoisista elementeistä, kuten subjektista tai verbin objektista. Pilkkuja ei käytetä erottamaan määrittävää relatiivilausetta muusta lauseesta. Pilkkuja tai sulkeita käytetään erottamaan ei-määrittävä relatiivilause muusta lauseesta.

Esimerkkejä
 • Children who hate chocolate are uncommon.
 • They live in a house whose roof is full of holes.
 • An elephant is an animal that lives in hot countries.
 • Let's go to a country where the sun always shines.
 • The reason why I came here today is not important.

Relatiivipronominit

Seuraavia relatiivipronomineja käytetään määrittävissä relatiivilauseissa. Nämä relatiivipronominit esiintyvät määrittävän relatiivilauseen alussa ja ne viittaavat substantiiviin, joka esiintyi aiemmin lauseessa.

  Henkilö Asia Paikka Time Reason
Subjekti who/that which/that      
Objekti who/whom/that which/that where when why
Possessiivi whose whose      
Puhutussa kielessä korvaaminen "that" sanalla

Pronominit who, whom, ja which korvataan usein sanalla that puhutussa kielessä. Whom on hyvin virallista ja sitä käytetään vain kirjakielessä. Voit käyttää who tai that sen sijaan tai jättää pronominin kokonaan pois. Alla olevissa esimerkeissä esitetään yleinen käyttö ja määrittävä relatiivilause vahvistettuna. Pronomini, jota käytettäisiin kirjakielessä, sanan that sijaan, on suluissa.

Esimerkkejä
 • The dish that I ordered was delicious. (which)
 • The man that came with her has already left. (who)
 • The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)
Relatiivipronominin mukaan ottaminen tai pois jättäminen

Relatiivipronomini voidaan jättää pois ainoastaan silloin, kun se on lauseen objekti. Kun relatiivipronomini on lauseen subjekti, sitä ei voida jättää pois. Voit yleensä tunnistaa onko relatiivipronomini lauseen objekti siitä, että sitä seuraa toinen subjekti + verbi. Katso alla, ensimmäisessä lauseessa relatiivipronominia ei voida jättää pois, koska se on relatiivilauseen subjekti ("the woman spoke"). Toisessa lauseessa, pronomini voidaan jättää pois, koska "the woman" on verbin "loved" objekti.

Substantiivi, päälauseen subjekti Relatiivipronomini Verbi + relatiivilauseen loppuosa Verbi + päälauseen loppuosa
The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable.
The woman (that) the man loved was living in New York.
Sanan "that" muusta käytöstä

'That' käytetään usein myös esittelemään määrittäviä relatiivilauseita, kun niiden jälkeen tulee sanat something, anything, everything, nothing, all tai superlatiivi. Se voidaan jättää pois, kun se ei ole lauseen subjekti.

Esimerkkejä
 • There's something (that) you should know.
 • It was the best film (that) I've ever seen.
 • Do you have anything that will help my throat?
 • Everything (that) you say seems silly to me.
 • Nothing (that) anyone does can replace my lost bag.
 • I'm sorry, but that is all (that) I saw.