Mielipiteen ilmaiseminen lukumäärästä

Quantifiers few ja a few, ja little ja a little vaikuttavat melkein identtisiltä, mutta ne ovat oikeastaan aika erilaisia. Nämä ilmaisut osoittavat puhujan asenteen lukumäärästä, johon hän viittaa, joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä.

Positiivinen asenne

A few (laskettavissa olevat substantiivit) ja a little (ei-laskettavissa olevat) kuvaavat lukumäärää positiivisessa mielessä. Se viittaa siihen, että vaikka puhujalla ei ole paljon, se on silti tarpeeksi.

Esimerkkejä
  • I've got a few friends. = Minulla on tarpeeksi ystäviä.
  • I have a few flowers in my garden. = Minulla on tarpeeksi kukkia.
  • I've got a little money. = Minulla on tarpeeksi rahaa.
  • I have a little free time on Thursdays. = Minulla on tarpeeksi vapaa-aikaa.
Negatiivinen asenne

Few (laskettavissa olevat substantiivit) ja little (ei-laskettavissa olevat) kuvailevat määrää negatiivisessa mielessä. Niillä voidaan jopa viitata substantiivin täydelliseen puutteeseen, mutta tällä tavoin voidaan viestiä kohteliaammin.

Esimerkkejä
  • Few people visited him in hospital. = hänellä oli vain vähän vierailijoita tai ehkä ei ollenkaan
  • I've seen few birds around here. = täällä ei ole juuri ollenkaan lintuja tai ehkä ei yhtäkään
  • He had little money for treats. = ei juurikaan rahaa tai ehkä ei ollenkaan
  • I have little time for TV = ei juurikaan aikaa tai ehkä ei ollenkaan