Nollakonditionaali, Zero Conditional

Muoto

Nollakonditionaalilauseissa, molemmissa lauseenosissa käytetään preesensiä.

If-lause (ehto) Päälause (lopputulos)
If + preesens preesens
If this thing happens that thing happens.

Niin kuin kaikissa konditionaalilauseissa, lausejärjestys ei ole kiinteä. Voit ehkä joutua uudelleen järjestelemään pronomineja ja muokkaamaan välimerkkejä, kun muutat lausejärjestystä, mutta merkitys säilyy samana. Nollakonditionaalilauseissa voit korvata sanan "if" sanalla "when", koska molemmat ilmaisevat yleisiä totuuksia. Merkitys ei kuitenkaan muutu.

Esimerkkejä
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Funktio

Nollakonditionaalia käytetään tekemään väittämiä tosiasioiden maailmasta, ja ne usein viittaavat yleisiin totuuksiin, kuten tieteellisiin tosiasioihin. Näissä lauseissa, aika on nyt tai aina ja tilanne on todellinen ja mahdollinen.

Esimerkkejä
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Nollakonditionaalia käytetään usein myös ohjeistuksissa, jolloin käytetään käskymuotoa päälausessa.

Esimerkkejä
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.