Paljoussanat, "graded quantifiers"

Paljoussanojen avulla voidaan vertailla yhden asian määrää toiseen, ilman että kerrottaisiin kummankaan asian tarkkaa määrää. Paljoussanat tulevat ennen substantiivia. Eri paljoussanoja käytetään ei-laskettavissa olevista ja laskettavissa olevista substantiiveista. Joskus substantiivi voidaan jättää kokonaan pois, kun se ymmärretään kontekstista.

Ne eroavat komparatiiveista ja superlatiiveista, jotka vertailevat laatua (adjektiiveja) tai sitä tasoa, miten jokin asia on tehty (adverbit). Paljoussananoilla, kuten komparatiiveilla ja superlatiiveilla, on suhteellinen positio asian lisääntymiseen tai vähenemiseen. Lauseessa on aina ennen superlatiivia the.

paljoussana komparatiivin aste superlatiivin aste
Monikollisten, laskettavissa olevien substantiivien kanssa
many more most
few fewer fewest
Ei-laskettavissa olevien substantiivien kanssa
much more most
little less least
Esimerkkejä
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.